LxL Fanmix

  *Images aren’t mine.

The-Vampire-Chronicles-the-vampire-chronicles-15183422-1024-768

Louis de Pointe du Lac x Lestat de Lioncourt Fanmix

VLG [Watanabe Kazuhiro] – The Hunger [Ken1] – Behind Blue Eyes [Limp Bizkit] – Vs. Existence [Jay Gordon, Kinya Sawaguchi, Koichi SEIYAMA] – Bad Things [Jace Everett] – While Your Lips Are Still Red [Nightwish] – Hurricane [30 Seconds to Mars] – Slept So Long [Jay Gordon] – The Truth Beneath the Rose [Within Temptation] – Cat People [David Bowie] – Sweet Dreams [Marilyn Manson] – Crush [Garbage] – I Want Love [Mary Elizabeth McGlynn] – Make Me Wanna Die [The Pretty Reckless] – Everybody’s Fool [Evanescence] – My Immortal [Evanescence] – Fools in Love [Inara George] – Illuminated [Hurts]

VC___Hanging_by_a_moment_by_Rucci

VLG

All I want, I want to be your God
All I want from you, pathetic soul
Oh the only thing I want is your love
Scream my name in pain tonight

All I want, I want to be your God
All I want from you, pathetic soul
Oh the only thing I want is your passion
Scream my name in pain tonight
Scream for more, in a pain called love tonight

The Hunger

The day we first met
I couldn’t take my eyes off of you
You were young and reckless
In a world so cold and cruel

God means nothing. Need to taste your lips
Life is meaningless, the touch of your skin
We both know we can feel it
We both know the pain’s true
So take me

Behind Blue Eyes

No one knows what it’s like
To be the bad man
To be the sad man
Behind blue eyes
And no one knows what it’s like
To be hated
To be faded to telling only lies

No one knows what its like
To be mistreated, to be defeated
Behind blue eyes
No one know how to say
That they’re sorry and don’t worry
I’m not telling lies

Existence

Nothing of mine or myself
Going high and falling to die again
Fucking my heart, never see you again
I will remember love was illusion

Don’t turn around I will go now
Leave you in the middle of nowhere in hell
Fucking my sins, never feel you again
You will remember, the time we were in love

Bad Things

When you came in the air went out
And all those shadows there filled up with doubt
I don’t know who you think you are
But before the night is through
I wanna do bad things with you
I wanna do real bad things with you

I don’t know what you’ve done to me
But I know this much is true
I wanna do bad things with you
I wanna do real bad things with you

While Your Lips Are Still Red

Kiss while your lips are still red
While he’s still silent
Rest while bosom is still untouched, unveiled
Hold another hand while the hand’s still without a tool
Drown into eyes while they’re still blind
Love while the night still hides the withering dawn

Hurricane

Do you really want…
Do you really want me?
Do you really want me dead,
Or alive to torture for my sins?
Do you really want…
Do you really want me?
Do you really want me dead,
Or alive to live a lie?
Tell me would you kill to save a life?
Tell me would you kill to prove you’re right?
Crash, crash, burn, let it all burn
This hurricane’s chasing us all underground

Slept So Long

I see hell in your eyes
Taken in by surprise
And touching you makes me feel alive
Touching you makes me die inside
I’ve slept so long without you
It’s tearing me apart too
How’d it get this far
Playing games with this old heart
I’ve killed a million petty souls
But I couldn’t kill you

The Truth Beneath the Rose

How can blood be our salvation
And justify the pain that we have caused throughout the times
Will I learn what’s truly sacred?
Will I redeem my soul, will truth set me free?

Blinded to see the cruelty of the beast
It is the darker side of me
The veil of my dreams deceived all I have seen
Forgive me for what I have been
Forgive me my sins

Cat People

See these tears so blue
An ageless heart
that can never mend
These tears can never dry
A judgement made
can never bend
See these eyes so green
I can stare for a thousand years
Just be still with me
You wouldn’t believe what I’ve been thru

Sweet Dreams

Sweet dreams are made of these
Who am I to disagree?
Travel the world and the seven seas
Everybody’s looking for something

Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused

Crush

I will pray for you
I will pray for you
I will sell my soul for something pure and true
Someone like you

See your face every place that I walk in
Hear your voice every time I am talking
You will believe in me
And I will never be ignored

I Want Love

I need a miracle and not someone’s charity
One drop of love from him
And my heart’s in ecstasy
The high that is sending me
Is most likely ending me
I need a miracle and not someone’s charity

Make Me Wanna Die

You make me wanna die
I’ll never be good enough
You make me wanna die
And everything you love will burn up in the light
Every time I look inside your eyes
You make me wanna die

Everybody’s Fool

Perfect by nature.
Icons of self-indulgence.
Just what we all need,
More lies about a world that…
…never was and never will be.
Have you no shame? Don’t you see me?
You know you’ve got everybody fooled.

My Immortal

You used to captivate me by your resonating light
Now I’m bound by the life you left behind
Your face—it haunts my once pleasant dreams
Your voice—it chased away all the sanity in me
These wounds won’t seem to heal
This pain is just too real
There’s just too much that time cannot erase

Fools in Love

Fools in love they think they’re heroes,
cos they get to feel no pain
I say fools in love are zeroes
I should know, I should know
Because this fool’s in love again

Illuminated

Swing me these sorrows
And try delusion for a while.
It’s such a beautiful lie.
You’ve got to lose inhibition –
Romance your ego for a while.
Come on, give it a try.

[Lyrics] Song Kiếm Duyên (Tây Diệp)

Tên gốc: 双剑缘

Sáng tác: Ảnh Nhai Tuyết

Biểu diễn: Ảnh Nhai Tuyết

Album: Lưu Vân Lạc Mai

 

d821184c510fd9f94e07e174252dd42a2934a4f0

 

 

Lời gốc:

不绝的天运一线生机浮浮沉沉

敲开生死门换白云旧人

重现红尘的灵魂, 风雨下生存, 犹记起白影下的那座孤坟

寒月映着苍白的悼文, 流云的冰冷

撩开了轻纱直视情仇爱恨, 注定画中谪仙影飞腾

相克或相生, 谁给了结论, 一剑相守白云城

那场蹁跹的剑舞是天地的见证, 说已是不可更改的永恒

夜下夺目的星辰, 飞仙转乾坤, 遍看天下群雄又是谁为尊

拔剑只为换谁的安稳, 染白梅香尘, 那相扣的指间留下了余温

震慑在双剑合璧转瞬, 还剑的原本, 此中的心诚, 一剑划开了混沌

画出剑下血色的风景, 圣洁的白云, 眼中是九天外降世的身影

赴剑道巅峰并肩问鼎, 谁太过分明, 洞穿了人心, 一剑青史中留名

(剑下景, 眼中影, 圣洁白云, 问鼎, 一剑留名)

Hán Việt:

Bất tuyệt đích thiên vận nhất tuyến sinh cơ phù phù trầm trầm

Xao khai sinh tử môn hoán bạch vân cựu nhân

Trọng hiện hồng trần đích linh hồn, phong vũ hạ sinh tồn, do ký khởi bạch ảnh hạ đích na tọa cô phần

Hàn nguyệt ánh trước thương bạch đích điệu văn, lưu vân đích băng lãnh

Liêu khai liễu khinh sa trực thị tình cừu ái hận, chú định họa trung trích tiên ảnh phi đằng

Tương khắc hoặc tương sinh, thùy cấp liễu kết luận, nhất kiếm tương thủ bạch vân thành

Na tràng biên tiên đích kiếm vũ thị thiên địa đích kiến chứng, thuyết dĩ thị bất khả canh cải đích vĩnh hằng

Dạ hạ đoạt mục đích tinh thần, phi tiên chuyển càn khôn, biến khán thiên hạ quần hùng hựu thị thùy vi tôn

Bạt kiếm chích vi hoán thùy đích an ổn, nhiễm bạch mai hương trần, na tương khấu đích chỉ gian lưu hạ liễu dư ôn

Chấn nhiếp tại song kiếm hợp bích chuyển thuấn, hoàn kiếm đích nguyên bản, thử trung đích tâm thành, nhất kiếm hoa khai liễu hỗn độn

Họa xuất kiếm hạ huyết sắc đích phong cảnh, thánh khiết đích bạch vân, nhãn trung thị cửu thiên ngoại hàng thế đích thân ảnh

Phó kiếm đạo điên phong tịnh kiên vấn đỉnh, thùy thái quá phần minh, động xuyên liễu nhân tâm, nhất kiếm thanh sử trung lưu danh

(kiếm hạ cảnh, nhãn trung ảnh, thánh khiết bạch vân, vấn đỉnh, nhất kiếm lưu danh)

Lời dịch (by Quick Translation, editor:G.I.Joel7th)

Số trời chưa dứt, một đường sinh cơ nổi nổi chìm chìm

Gõ cửa Sinh Tử, đổi lấy Bạch Vân người xưa*

Linh hồn tái hiện hồng trần, sinh tồn dưới mưa gió, vẫn nhớ đến bóng trắng dưới ngôi mộ cô độc này

Trăng lạnh chiếu lên điếu văn trắng toát, Lưu Vân** lạnh ngắt như băng

Vén lên lụa mỏng*** nhìn thẳng tình cừu ái hận , hình bóng trích tiên trong bức họa vút bay

Tương khắc hay tương sinh ai có thể kết luận, một kiếm cùng nhau bảo vệ Bạch Vân thành

Kia lần múa kiếm là đất trời chứng kiến, vĩnh hằng không thay đổi

Vì sao chói lòa đêm hạ, Phi Tiên**** chuyển Càn Khôn, xem ai thống lĩnh quần hùng thiên hạ

Rút kiếm đổi lấy yên ổn cho người, nhiễm lên mùi hương của Bạch Mai, hơi ấm còn lại khi ngón tay xiết chặt

Song kiếm hợp bích trong nháy mắt khiến lòng người kinh hãi

Trở về nguyên bản của kiếm, giữ lại trong lòng thành, một kiếm hoa lên xóa sạch hỗn độn

Vẽ ra dưới thân kiếm một mảnh huyết sắc, mây trắng thánh khiết, trong mắt là bóng hình ở ngoài chín tầng trời

Cùng sóng vai trên đỉnh cao kiếm đạo, hỏi ai phân rõ ràng, xuyên thấu nhân tâm, một kiếm lưu danh sử sách

(Cảnh sắc dưới thân kiếm, hình bóng trong tầm mắt, mây trắng thánh khiết, mưu cầu đoạt vị, một kiếm lưu danh)

Note:

Bài hát viết theo fic “Song Kiếm Duyên” của tác giả Ảnh Nhai Tuyết, cp chính: Tây Diệp (Tây Môn Xuy Tuyết x Diệp Cô Thành). Lời bài hát dựa trên các tình tiết trong fic.

*Bạch Vân người xưa: nguyên bản là bạch vân cựu nhân. Trong fic, Diệp Cô Thành sau khi “sống lại” đã che giấu thân phận thật của mình bằng cái tên Vân Cựu, lấy từ cụm “bạch vân cựu nhân” (Bạch Vân chỉ Bạch Vân thành)

**Lưu Vân: môn tâm pháp cực hàn Diệp Cô Thành luyện

*** Diệp Cô Thành đội mũ rộng vành phủ lụa trắng để che giấu khuôn mặt

**** Phi Tiên: chỉ Diệp Cô Thành, cũng chỉ tuyệt chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên

[Lyrics] Độc Hành

tumblr_lp7ho2oISl1qk0ln8o1_500

OP phim 【 Tiềm hành thư kích】 (Lives of Omission – 2011)

Tên gốc: 独行 (Độc Hành)

Nhạc: Diệp Triệu Trung

Lời: Lâm Nhật Hi

Biểu diễn: Tạ Thiên Hoa (Michael Tse) – Laughing trong phim

tumblr_lpno6vuvJL1qaq12go1_400

tumblr_lvhfo1ohLK1qgoz8co1_500

tumblr_lpivm5sqYP1qffwf9o1_500

Lời gốc:

任谁亦可信任我 可背叛我再指骂
汗流下高贵没有
底线自然没有吧

名字你记住了
对或错就不必记住
来让我每步也走得自如
前面有一片空白
让我作主
填下最自我的
拿出生死不怕输

任谁亦可信任我 可背叛我再指骂
汗流下高贵没有
底线自然没有吧
谁能代我算真假
谁来定性好与差
无人像我
日夜也可以横跨

名字你记住了
看着我别分黑与白
来让我进或退不需计划
前面变得太复杂
无法探测
仍未怕在最终
迷失于这光与黑

任谁亦可信任我 可背叛我再指骂
汗流下高贵没有
底线自然没有吧
谁能代我算真假
谁来定性好与差
从来就算自视也总有误差

脸庞上哭笑没有
功过没兴趣写下
汗流下高贵没有
底线自然没有吧
谁能代我算真假
谁来定性好与差
无人是我
就让我一个回家

Hán Việt:

Nhậm thùy diệc khả tín nhậm ngã khả bối phản ngã tái chỉ mạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Danh tự nhĩ ký trụ liễu

Đối hoặc thác tựu bất tất ký trụ

Lai nhượng ngã mỗi bộ dã tẩu đắc tự như

Tiền diện hữu nhất phiến không bạch

Nhượng ngã tác chủ

Điền hạ tối tự ngã đích

Nã xuất sinh tử bất phạ thâu

Nhậm thùy diệc khả tín nhậm ngã khả bối phản ngã tái chỉ mạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Thùy năng đại ngã toán chân giả

Thùy lai định tính hảo dữ soa

Vô nhân tượng ngã

Nhật dạ dã khả dĩ hoành khóa

Danh tự nhĩ ký trụ liễu

Khán trước ngã biệt phần hắc dữ bạch

Lai nhượng ngã tiến hoặc thối bất nhu kế hoa

Tiền diện biến đắc thái phục tạp

Vô pháp thám trắc

Nhưng vị phạ tại tối chung

Mê thất vu giá quang dữ hắc

Nhậm thùy diệc khả tín nhậm ngã khả bối phản ngã tái chỉ mạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Thùy năng đại ngã toán chân giả

Thùy lai định tính hảo dữ soa

Tòng lai tựu toán tự thị dã tổng hữu ngộ soa

Kiểm bàng thượng khốc tiếu một hữu

Công quá một hưng thú tả hạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Thùy năng đại ngã toán chân giả

Thùy lai định tính hảo dữ soa

Vô nhân thị ngã

Tựu nhượng ngã nhất cá hồi gia

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

Mặc người tin tưởng ta, phản bội ta rồi lại lên án ta

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Danh tự ngươi nhớ kỹ

Nhưng đúng hay sai thì không cần nhớ kỹ

Để mỗi bước ta đi không hề vướng bận

Phía trước một mảng trống rỗng

Tùy ta làm chủ

Ghi xuống bản thân mình

Chi phối sinh tử không e sợ thất bại

Mặc người tin tưởng ta, phản bội ta rồi lại lên án ta

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Ai có thể thay ta đoán thật giả

Ai đến định đoạt đúng cùng sai

Người không danh tính như ta

Ngày đêm cũng có thể kéo dài qua

Danh tự ngươi nhớ kỹ

Xem ta phân biệt trắng hay đen

Để ta tiến hay lui không cần kế hoạch

Phía trước trở nên quá phức tạp

Không sao dò xét được

Nhưng không sợ đến cuối cùng

Lại mất phương trong sáng tối lẫn lộn

Mặc người tin tưởng ta, phản bội ta rồi lại lên án ta

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Ai có thể thay ta đoán thật giả

Ai đến định đoạt đúng cùng sai

Cho tới giờ cho dù tự cho mình luôn luôn sai sót

Trên mặt khóc cười đều không có

Công hay tội đều không có hứng thú ghi xuống

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Ai có thể thay ta đoán thật giả

Ai đến định đoạt đúng cùng sai

Người không danh tính chính là ta

Làm sao được một lần về nhà

[Lyrics] Lệ Tương Ái

6e71c28btw1dqx9kj78tkj

ED phim 【 Nhất xúc tức phát 】 (Imminent Crisis/ Ngàn cân treo sợi tóc)

Tên gốc: 相爱的泪水 (Tương ái đích lệ thủy)

Lời: Hoàng Dục Tuấn, Dương Triết

Nhạc: Triệu Vỹ Lệnh

Biểu diễn: Hồ Dương Lâm, A Đỗ

Nam: màu xanh

Nữ: màu đỏ

Hợp tấu: màu đen

Lời gốc:

goc

Hán Việt:

han

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

viet

Note:

*trọng sinh: một lần chết đi sống lại

[Lyrics] Chú Định

ED phim 【 Xích tử thừa long 】 (Singapore)

Tên gốc: 注定

Sáng tác: Benny Wong

Chế tác: Mạch Như Lệ

Biểu diễn: Thôi Bằng (Tiểu Bạch Long/Diêu Liệt trong phim), Liêu Oánh Oánh

Nam: màu xanh

Nữ: màu đỏ

Lời gốc:

goc-page0001

Hán Việt:

han-page0001

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

viet-page0001

[Lyrics] Thả Thí Thiên Hạ

21624s

Tên gốc: 且试天下

Soạn lời : Nguyên Chính Khang

Soạn nhạc: Yên Hoa Tẫn Đầu

Biên tập nhạc: Yên Hoa Tẫn Đầu

Hòa âm phối khí: HITA

Biểu diễn: A Kiệt, HITA

Hậu kỳ: HITA

Nam: màu xanh

Nữ: màu đỏ

Lời gốc:

page0001

Hán Việt:

han-page0001

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

viet-page0001

Note: Hán Vũ- Hán Vũ Đế, Tần Hoàng- Tần Thủy Hoàng

[Lyrics] Hắc Sắc Khế Ước

144310_420420

Nhạc chủ đề phim《 Đệ bát hào đương phô 》

Tên gốc: 黑色契约

Biểu diễn: Đỗ Đức Vỹ

Mp3

Lời gốc:

暗淡的招牌

我低头  迎面来
街上的  灵魂
全都  可以买卖
愚蠢的以为
什么 自己最爱

那些欲望 我静静的主宰
对魔鬼乞讨 虚荣的骄傲

黑色的契约
像月光下的暗潮
Woh
我冰冷的抚摸着你 的悲哀
Woh~
只是交换 没有爱
漆黑的窗外 说不出的阴霾
墙上的 影子
单纯 已经不再
脸上的表情
残酷 没有期待
狂风掠过 我跟你谁才腐败
对魔鬼乞讨虚荣的骄傲

黑色的契约

像月光下的暗潮

Woh~
我冰冷的抚摸着你 的悲哀
Woh~
只是交换 没有爱
放弃 继续
都一样 谁主宰
谁会 快乐 谁会受伤
全部将 结束在 这个地方
手枪在尊严里 慢慢上膛
孤寂的模样是我最后的印象


WOH~
我冰冷的抚摸着你 的悲哀
WOH~NO NO
只是交换 没有爱
WOH~
你冰冷地凝视着我的悲哀
WOH~
只是交换 没有爱

Hán Việt:

Ám đạm đích chiêu bài

Ngã đê đầu nghênh diện lai

Nhai thượng đích linh hồn

Toàn đô khả dĩ mãi mại

Ngu xuẩn đích dĩ vi

Thập ma tự kỷ tối ái

Na ta dục vọng ngã tịnh tịnh đích chủ tể

Đối ma quỷ khất thảo hư vinh đích kiêu ngạo

Hắc sắc đích khế ước

Tượng nguyệt quang hạ đích ám triều

Woh

Ngã băng lãnh đích phủ mạc trước nhĩ đích bi ai

Woh~

Chích thị giao hoán một hữu ái

Tất hắc đích song ngoại thuyết bất xuất đích âm mai

Tường thượng đích ảnh tử

Đơn thuần dĩ kinh bất tái

Kiểm thượng đích biểu tình

Tàn khốc một hữu kỳ đãi

Cuồng phong lược quá ngã cân nhĩ thùy tài hủ bại

Đối ma quỷ khất thảo hư vinh đích kiêu ngạo

Hắc sắc đích khế ước

Tượng nguyệt quang hạ đích ám triều

Woh~

Ngã băng lãnh đích phủ mạc trước nhĩ đích bi ai

Woh~

Chích thị giao hoán một hữu ái

Phóng khí kế tục

Đô nhất dạng thùy chủ tể

Thùy hội khoái nhạc thùy hội thụ thương

Toàn bộ tương kết thúc tại giá cá địa phương

Thủ thương tại tôn nghiêm lý mạn mạn thượng thang

Cô tịch đích mô dạng thị ngã tối hậu đích ấn tượng

WOH~

Ngã băng lãnh đích phủ mạc trước nhĩ đích bi ai

WOH~NONO

Chích thị giao hoán một hữu ái

WOH~

Nhĩ băng lãnh địa ngưng thị trước ngã đích bi ai

WOH~

Chích thị giao hoán một hữu ái

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

Bảng hiệu tối tăm

Ta cúi đầu bước thẳng đến

Những linh hồn trên đường

Tất cả đều có thể mua bán

Ngu xuẩn tưởng rằng

Điều gì là thứ mình yêu nhất

Những dục vọng kia ta im lặng chi phối

Hướng ma quỷ ăn xin chút hư vinh kiêu ngạo

Khế ước hắc ám

Như sóng ngầm dưới ánh trăng

Woh

Ta lạnh lùng ve vuốt nỗi bi ai của ngươi

Woh~

Chỉ là trao đổi không hề có tình yêu

Đêm đen ngoài song cửa mờ mịt sương mù

Hình bóng trên tường

Đã không còn đơn thuần

Biểu cảm trên gương mặt

Tàn khốc và tuyệt vọng

Cuồng phong lướt qua, ta và ngươi ai sẽ mục nát

Hướng ma quỷ ăn xin chút hư vinh kiêu ngạo

Khế ước hắc ám

Như sóng ngầm dưới ánh trăng

Woh~

Ta lạnh lùng ve vuốt nỗi bi ai của ngươi

Woh~

Chỉ là trao đổi không hề có tình yêu

Từ bỏ và tiếp tục

Đều chi phối người

Ai sẽ sung sướng ai sẽ tổn thương

Đem hết thảy chấm dứt tại nơi này

Súng ngắn tại tôn nghiêm chậm rãi lên đạn

Dáng vẻ cô tịch là ấn tượng cuối cùng trong ta

WOH~

Ta lạnh lùng ve vuốt nỗi bi ai của ngươi

WOH~NO NO

Chỉ là trao đổi không hề có tình yêu

WOH~

Ngươi lạnh lùng nhìn xoáy vào bi ai của ta

WOH~

Chỉ là trao đổi không hề có tình yêu

[Lyrics] Bằng Hữu Đối Thủ

Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa
Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa

Nhạc cuối phim “Sở Lưu Hương Tân Truyện” 2011 

Tên gốc: 朋友对手

Lời: Lý Ái

Nhạc: Lại Vĩ Phong

Biểu diễn:

Song ca: Trương Trí Nghiêu (Sở Lưu Hương) & Phàn Thiếu Hoàng (Hồ Thiết Hoa)

Đơn ca: Phàn Thiếu Hoàng

Lời gốc:

重担在肩 危难当头 
都一起感受
男人就该 抬起头 站在风口

恩怨情仇 喜怒烦忧 
陪同命运合奏
抓不住风 就握紧拳头

一生难免 有太多争斗
百年之后 埋骨于山丘

一生有多少对手 有几个朋友
成和败都感受
浪花淘不尽成就 数不尽风流
拼搏过一生何求

你是最强的对手 最好的朋友
宁愿一生平手
无论风云多急骤 前路多锦绣
任血脉奔流 挥洒过已足够.

破釜沉舟 覆水难收
没想过回头
勇敢的心 是全部理由

澎湃江湖 浩瀚宇宙
谁能够领袖
爱过恨过 情义永不休

一生难免 有太多争斗
百年之后 埋骨于山丘

一生有多少对手 有几个朋友
成和败都感受
浪花淘不尽成就 数不尽风流
拼搏过一生何求

你是最强的对手 最好的朋友
宁愿一生平手
无论风云多急骤 前路多锦绣
任血脉奔流 挥洒过已足够 (x2)

Hán Việt:

Trọng đam tại kiên nguy nan đương đầu

Đô nhất khởi cảm thụ

Nam nhân tựu cai sĩ khởi đầu trạm tại phong khẩu

 

Ân oán tình cừu hỉ nộ phiền ưu

Bồi đồng mệnh vận hợp tấu

Trảo bất trụ phong tựu ác khẩn quyền đầu

 

Nhất sinh nan miễn hữu thái đa tranh đấu

Bách niên chi hậu mai cốt vu sơn khâu

 

Nhất sinh hữu đa thiếu đối thủ hữu kỷ cá bằng hữu

Thành hòa bại đô cảm thụ

Lãng hoa đào bất tận thành tựu sổ bất tận phong lưu

Bính bác quá nhất sinh hà cầu

 

Nhĩ thị tối cường đích đối thủ tối hảo đích bằng hữu

Ninh nguyện nhất sinh bình thủ

Vô luận phong vân đa cấp sậu tiền lộ đa cẩm tú

Nhậm huyết mạch bôn lưu huy sái quá dĩ túc cú.

 

Phá phủ trầm châu phúc thủy nan thu

Một tưởng quá hồi đầu

Dũng cảm đích tâm thị toàn bộ lý do

 

Bành phái giang hồ hạo hãn vũ trụ

Thùy năng cú lĩnh tụ

Ái quá hận quá tình nghĩa vĩnh bất hưu

 

Nhất sinh nan miễn hữu thái đa tranh đấu

Bách niên chi hậu mai cốt vu sơn khâu

 

Nhất sinh hữu đa thiếu đối thủ hữu kỷ cá bằng hữu

Thành hòa bại đô cảm thụ

Lãng hoa đào bất tận thành tựu sổ bất tận phong lưu

Bính bác quá nhất sinh hà cầu

 

Nhĩ thị tối cường đích đối thủ tối hảo đích bằng hữu

Ninh nguyện nhất sinh bình thủ

Vô luận phong vân đa cấp sậu tiền lộ đa cẩm tú

Nhậm huyết mạch bôn lưu huy sái quá dĩ túc cú (x2)

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

Gánh nặng trên vai, nguy nan đương đầu

Đều cùng nhau tiếp nhận

Thân là nam nhân nên ngẩng cao đầu đón gió

 

Ân oán tình cừu hỉ nộ ưu phiền

Cùng vận mệnh hợp tấu

Giữ không được cơn gió liền nắm chặt bàn tay

 

Một đời khó tránh khỏi quá nhiều tranh đấu

Trăm năm về sau vùi thân nơi gò núi

 

Một đời có bao nhiêu đối thủ nhưng chỉ vài bằng hữu

Thành và bại đều cảm thụ

Bọt sóng xóa không hết thành tựu, đếm không xuể phong lưu

Một đời đời tranh đấu còn cầu gì hơn

 

Ngươi là đối thủ mạnh nhất, cũng là bằng hữu tốt nhất

Tình nguyện cả đời không phân thắng bại

Vô luận gió mây cuồn cuộn, con đường phía trước bao nhiêu cẩm tú

Đến khi huyết mạch cuộn trào cũng ngưng lại  

 

Đập nồi dìm thuyền*, nước đổ khó hốt

Cũng không muốn quay đầu lại

Trái tim dũng cảm là toàn bộ lý do của ta

 

Giang hồ cuồn cuộn, vũ trụ bát ngát

Ai có thể thống lĩnh?

Có yêu có hận, tình nghĩa vĩnh viễn không dứt

 

Một đời khó tránh khỏi quá nhiều tranh đấu

Trăm năm về sau vùi thân nơi gò núi

 

Một đời có bao nhiêu đối thủ nhưng chỉ vài bằng hữu

Thành và bại đều cảm thụ

Bọt sóng xóa không hết thành tựu, đếm không xuể phong lưu

Một đời đời tranh đấu còn cầu gì hơn

 

Ngươi là đối thủ mạnh nhất, cũng là bằng hữu tốt nhất

Tình nguyện cả đời không phân thắng bại

Vô luận gió mây cuồn cuộn con đường phía trước bao nhiêu cẩm tú

Đến khi huyết mạch cuộn trào cũng ngưng lại  (x2)

 

——

Note:

*Đập nồi dìm thuyền:  (Hán Việt) Phá phủ trầm chu- quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀)

[Lyrics] Vấn Tình Thi

201151716128725
Sở Lưu Hương & Trương Khiết Khiết

Nhạc cuối phim “Sở Lưu Hương Tân Truyện” 2011 

Tên gốc: 问情诗

Lời: Thôi Thứ

Nhạc: Thôi Diễm

Biểu diễn: Trương Trí Nghiêu (Sở Lưu Hương) feat. Hứa Tuệ Hân

(Bài trong clip là không phải bản full)

Nam: màu xanh

Nữ: màu đỏ

Lời gốc:

page0001

Hán Việt:

page0002

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

page0003

Note:

“Vấn Tình Thi” được dùng làm nhạc nền trong một số phân đoạn (ví dụ như đoạn Nguyên Tùy Vân và Kim Linh Chi cùng rơi xuống vực như trong clip) và được dùng làm ed trong arc [Đào Hoa Truyền Kỳ], vì vậy có thể xem đây là bài dành cho cặp Sở Lưu Hương và Trương Khiết Khiết.

[Lyrics] Hương Soái Truyền Kỳ

1354694984-phim-7

Nhạc đầu phim “Sở Lưu Hương Tân Truyện” 2011 

Tên gốc: 香帅传奇

Lời: Bắc Hà Tam

Nhạc: Bắc Hà Tam

Biểu diễn: Trương Trí Nghiêu (Sở Lưu Hương) feat. Thôi Tử Cách

 Lời gốc: 

花香满人间
绝尘踏月风度翩翩
一眨眼只剩下一缕烟
留不住 来不及 思念
若问我 自由何价
天地大 四海我家
至情处 若为情义付出代价
原谅我也能扛下
无所谓天下无敌
神兵器铜墙铁壁也有空隙
把酒问月 还有谁能舍身取义
飞雁彩蝶为我双翼
看谁在心窍鬼迷
恋名利 并无耻颠覆了真理
行侠仗义 寻寻觅觅 揭露诡计
一生请为我留下 不朽传奇
无所谓天下无敌
神兵器铜墙铁壁也有空隙
把酒问月 还有谁能舍身取义
飞雁彩蝶为我双翼
看谁在心窍鬼迷
恋名利 并无耻颠覆了真理
行侠仗义 揭露所有诡计
一生请为我留下 不朽传奇

Hán Việt:

Hoa hương mãn nhân gian

Tuyệt trần đạp nguyệt phong độ phiên phiên

Nhất trát nhãn chích thặng hạ nhất lũ yên

Lưu bất trụ lai bất cập tư niệm

 

Nhược vấn ngã tự do hà giới

Thiên địa đại tứ hải ngã gia

Chí tình xử nhược vi tình nghĩa phó xuất đại giới

Nguyên lượng ngã dã năng giang hạ

Vô sở vị thiên hạ vô địch

Thần binh khí đồng tường thiết bích dã hữu không khích

Bả tửu vấn nguyệt hoàn hữu thùy năng xá thân thủ nghĩa

Phi nhạn thể điệp vi ngã song dực

Khán thùy tại tâm khiếu quỷ mê

Luyến danh lợi tịnh vô sỉ điên phúc liễu chân lý

Hành hiệp trượng nghĩa tầm tầm mịch mịch yết lộ quỷ kế

Nhất sinh thỉnh vi ngã lưu hạ bất hủ truyền kỳ

Vô sở vị thiên hạ vô địch

Thần binh khí đồng tường thiết bích dã hữu không khích

Bả tửu vấn nguyệt hoàn hữu thùy năng xá thân thủ nghĩa

Phi nhạn thể điệp vi ngã song dực

Khán thùy tại tâm khiếu quỷ mê

Luyến danh lợi tịnh vô sỉ điên phúc liễu chân lý

Hành hiệp trượng nghĩa yết lộ sở hữu quỷ kế

Nhất sinh thỉnh vi ngã lưu hạ bất hủ truyền kỳ

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

Hoa hương mãn nhân gian*

Tuyệt trần đạp nguyệt phong độ nhẹ nhàng

Trong nháy mắt chỉ còn sương khói

Không thể giữ lại cũng chẳng thể nhớ nhung

 

Nếu hỏi ta cái giá của tự do

Trời đất rộng lớn bốn biển là nhà

Thậm chí vì tình nghĩa trả giá thật nhiều

Thứ lỗi cho ta phải gánh vác

Vô địch thiên hạ có là gì

Thần binh lợi khí tường đồng vách sắt cũng còn khe hở

Nâng cốc hỏi trăng còn ai có thể xả thân vì nghĩa

Phi nhạn thể điệp thành hai cánh ta**

Xem ai trong lòng bị ma quỷ dẫn dắt

Vì danh vì lợi không ngại đạp lên chân lý

Hành hiệp trượng nghĩa vạch trần mưu gian quỷ kế

Cuộc đời vì ta mà lưu lại truyền kỳ bất hủ

Vô địch thiên hạ có là gì

Thần binh lợi khí tường đồng vách sắt cũng còn khe hở

Nâng cốc hỏi trăng còn ai có thể xả thân vì nghĩa

Phi nhạn thể điệp thành hai cánh ta

Xem ai trong lòng bị ma quỷ dẫn dắt

Vì danh vì lợi không ngại đạp lên chân lý

Hành hiệp trượng nghĩa vạch trần mưu gian quỷ kế

Cuộc đời vì ta mà lưu lại truyền kỳ bất hủ

——

Note:

* & **: Đây là hai câu lấy cảm hứng từ nguyên tác [Sở Lưu Hương Truyền Kỳ] của Cổ Long

Nhạn điệp vi song dực

Hoa hương mãn nhân gian

(Nhạn điệp thành hai cánh

hương hoa mãn nhân gian)

“Nhạn”: Cơ Băng Nhạn

“Điệp”: “Hoa Hồ Điệp” Hồ Thiết Hoa

Cơ Băng Nhạn và Hồ Thiết Hoa là hai người bạn chí thân của Sở Lưu Hương