[Cosplay] Lục Hoa/ Tây Diệp

Nguồn: http://weibo.com/hangzhou304
Xuất xứ nhân vật: Lục Tiểu Phụng truyền kỳ/ 陆小凤传奇
Tạo hình: Vụ Tiểu Tuyết/ 雾小雪, Steampunk Thâm Độ Trung Độc Đích Mão Tiên/ Steampunk 深度中毒的卯仙, Như Thiên/ 如天, Băng Tiếu VIVICE/ 冰俏 VIVICE
Camera: Studio E 森

Lục Tiểu Phụng/ 陆小凤: Tỳ Mộc Tương/ 茨木酱
Hoa Mãn Lâu/ 花满楼: Hoàng Tĩnh Tường/ 黄靖翔
Tây Môn Xuy Tuyết/ 西门吹雪: Thiên Thủy Tam Thiên/ 天水三千
Diệp Cô Thành/ 叶孤城: Dạ Thần Nhất/ 夜辰一

4c7228b5gw1eeq4j1psvqj20ku1n17ix

* Lục Hoa:  陆花

4c7228b5gw1eeq4jhvzddj20ku3q2kjl

 

* Tây Diệp:  西叶

4c7228b5gw1eeq4jsxd9bj20ku4kje81

[Cosplay] Vampire princess Miyu

These are pictures of cosplayers I have collected from various sources (tumblr, curecos, baidu, deviantart, weibo) on the Internet. They belong to their respective owners. 

———- MIYU———-

6bac803c81be3524baa16797

6c9e4609a60b55ee3bc76393

vampiregirles3

fc16404bda17

5a404bbdb3b5

c7a28d94a7cb

7f21a10a44ee991fb1351d93

vampire_princess_miyu_by_lynkness-d41a6xc

vampire_princess_miyu_by_calssara-d5djoh7

federicadnmiyuvampireprincessmiyu-lucaalbrigo

dance_in_the_dark_by_hagahotaru-d5jj1z3

7996118947_98e82883fe_o

39990-17333-1

18198-31126-1

20100204_1496574

c5760ece7b3ca3e6bf96f6fcb2fe9578fe9f157e-740

d7924772fe37f8b416002974ee0542e809ba65a3-740

f0d2c6b5c4ee9cd9f5bbb609cdcab8119f6a941a-740

———- LARVA———-

lava6

834241099095c901b9d9aabf3a0c1b640a07f3ad-740

———- LARVA X MIYU———-

6260

tumblr_lyds32fFVi1rnmtobo1_1280

miyu_with_larver_by_hagahotaru-d5jlap9

737415c5e56140cbb294f74b14942188cd779296-740

d26ca508586e51fdeca6bc065460bfc152dfae74-740

d55008f2110324f90786297b65685e4ca6533fa6-740

e96e3627b1de69e8b571b7712a30ef6ae53e84bd-740

3cc19015bed48269ac4f138703c4df32ceb023d6-740

———- MIYU X YUI———-

23a2d158ccbf6c8133ae2011bc3eb13532fa404a

miyu_and_yui_by_sara1789-d3k082w

vampire_princess_miyu_by_sara1789-d2ss20n

4f176edf61a5170323ff0451e0d4cd90a20c3376-740

9806559fa567cf24f488814ecf5ae4ea30da58dc-740

———- REIHA———-

images

6d86c13345c32bdc10e3e24badb4f93de0eed94b-740

de07df93d2ed1e41a88c16a75c10fd3769693033-740

9de105c0123a52452adec70daf6d46a90842255b-740

[Cosplay] Darker than Black

These are pictures of cosplayers I have collected from various sources (tumblr, curecos, baidu, deviantart, weibo) on the Internet. They belong to their respective owners. 

———- HEI (黒)/ BK-201———-

[animepaper.net]vector-standard-anime-darker-than-black-hei-127665-tina18-preview-c0d9dc5c

hei_by_sashasunji-d3aa1x9

b597e175acdbd40aef8a8b4382f96fa5-cool-darker-than-black-hei-cosplay

058e820aa1def30f94ca6b3f

We_all_wear_a_mask__by_ImMuze

Cosplay_Darker_than_BLACK_Hei_by_sashasunji

tlgolp9076z0

36ddf5648ffa65d1ff488392b828bfad104ebe76-740

darker-than-black-1432546c82_large

tumblr_mwrvvjVQQJ1s2zxiyo1_500

w78i7p7m0mr8

wo74b5fx51h1

i0ng6j9l38t2

58zn3wis1wqf

b53e41d86b4a4a4fa30bcf970ebf4b7ad5383b78-740
e64e844b

bba1cd11728b4710c9e09f7cc3cec3fdfd0323b6

———- YIN (銀)/ KIRSI———-

[animepaper.net]picture-standard-anime-darker-than-black-bd-vol4-162328-louise-preview-f674e0a9

$(KGrHqR,!lIE-lH3f(Y1BP)ZU-Pcn!~~60_35

059ca3236b6351d49f873c237634180b6d848420-740

1208620371

20100926101350170

darker_than_black__hei__by_thedarkestsin-d6ejq7l

darker_than_black__kirsi_s_lullaby_by_thedarkestsin-d6ejicy

tumblr_m2sp5zTQu01ru165do1_500

tumblr_m7f066Dpse1qbo448o1_500

yin_3_by_frosel-d2yydds

yin_5_by_frosel-d2yymn1

0ff41bd5ad6eddc4982c8fb139dbb6fd536633b4

———- HEI X YIN———-

moe_81175_darker_than_black_hei_signed_vector_yin

29

cosplay-darker-than-black-big

heiandyin_by_sashasunji-d3aa1mb

71fc6dfab7cce4ba9f514654

darker_than_black_ova_cosplay_by_ranni3-d3k0wbb

922674973657983613

———- SUOU PAVLICHENKO———-

[animepaper.net]picture-standard-anime-darker-than-black-bd-vol2-157665-louise-preview-835a840e

647ad507x7dd62a9ef6e2&690&690

647ad507x7dd62d55e17b&690&690

647ad507x7dd62ec41a6f&690&690

———- AMBER———-

darker than black amber

c32eb1c27d1ed21bab58cdc5ad6eddc450da3fb3

Darker than BLACK Amber Cosplay Wigamber_by_gennadia-d4tyfog

[Cosplay] 王怜花

These are pictures of cosplayers I have collected from various sources (tumblr, curecos, baidu, deviantart, weibo) on the Internet. They belong to their respective owners. 

王怜花 (Wang Lian Huā) is a character of famous Taiwanese author of the wuxia genre: 古龍 (Gulong) . Originated from Gulong’s  《武林外史》, he’s a beautiful man known for his magnificent skill in the art of disguise (nicknamed Thousand Faced). Cunning with a streak of cruelty, he’s a rival/ friend of the protagonist 沈浪 (Shen Lang)

Note: Wang Lian Hua often wears red.

Some Wang Lian Hua fanarts

f9dcd100baa1cd1100ba0a9eb812c8fcc2cec3fdfc030d43

caef76094b36acaf0a38f2427dd98d1000e99cb7

b219ebc4b74543a92f229f721f178a82b9011456

34fae6cd7b899e5181735eaa43a7d933c995d143ac4b2db2

0352caef371b417cadafd53f

Wang Lian Hua & Shen Lang
Wang Lian Hua & Shen Lang

王怜花 by 蓝倌

b624ccfdfc039245afd905878794a4c27c1e2530

c4f89e16fdfaaf514f5e7c3c8c5494eef21f7ad3

王怜花 by 神之月晓

沈浪 by 极空碎

朱七七 (沈浪’s love interest) by Y

cac529d6ace0e21906088b41

e186122905d2dd4dd52af10b

315c1857eec46a38d009060a

dcd9a67ff681fd7e40341702

6b2e6c1a4b36d12a37c63&690

ae5a3be976ed84a660d09f68

7294e08edf355193c9fc7a56

35072b049f9c1e82728da57e

abe505degw1e317tzm5kkj

a3910937hfbb1ac00cc60&690

0985a8f6148801d1342acc78

64e18582d158ccbfaa16746a19d8bc3eb03541fc

06975af958ea2b7cfd037f55

6b2e6c1a07857b4febca7&690

98fa0c2aee07c0b91e308979

6398ecd30575d1bea9ec9a98

e692d2ef76094b363ec5dabda3cc7cd98c109dcf

6ec63f4e6f369b7183025c56

22936fffce751b5fb58f3155

[Cosplay] Zone-00

These are pictures of cosplayers I have collected from various sources (tumblr, curecos, baidu, deviantart, weibo) on the Internet. They belong to their respective owners. 

(The post may have some mature contents)

———-KUJO SABUROU———-

cd9c761a80b0d39d8718bf92

5f96522a57a59a97e7cd40c4

1386_1311256140p7kd

1386_1312186543O84Y

14705c247c8677e435a80fa8

———-SHIMA ANGO———-

13313604515264

7ea6fb986bcf3890784809026b949e490c5ed892-740

19c6f8ce9246693a491c09f5718b5bab23969a38-740

71c592da64e062315185d86397c540157412a839-740

1dc308c3cf9a6193311c70ed63b6f9094f17c8a8-740

91_1273948073Anln

———-KUJO & SHIMA———-

tumblr_mpfftuWxWI1s4554ro2_500

———-BENTEN———-

6392d49e4c427115f1e89883160ed960ff4917b6-740

a768eef79e67a369569fc8a84ca6ba7f53bfff04-740

00b909b608759f66e14bb4d4ae34455e02a004a4-740

tumblr_m0p7k8McC91qjnhvyo1_r1_500

tumblr_mervl01RIM1qc9ynro1_500

ZONE_00___chainsmoker_by_SuzuKitamura

zone_00_by_phelios123-d4lyopb

———-BISHAMON———-

5ab5c9ea15ce36d335dacfb83af33a87e850b158

882dc323

———-BISHAMON & BENIO———-

73636131gw1drtqzgmjfmj

f0095ab5c9ea15ce39078381b6003af33b87b27b

d64c8771

———-BENIO———-

0c05fb4cf4f61f94d0c86a3e

47ff306a32a60c5eb0351dd9

241f95cad1c8a786d25fe0bf6709c93d70cf500d

b03533fa828ba61ebac3629e4134970a304e5955

3-49

7f4ea1d7ec5b0cf8c7bb22e5f876aa59d36834eb-740

———-SHIRAYUKI HIME———-

tumblr_mplethovuV1rxufgfo1_500

tumblr_mplethovuV1rxufgfo2_500

tumblr_mpn9it9ugR1rxufgfo1_500

———-HIME & MAYOKO———-

zone_00_mayoko_by_ysuninrain-d53ffur

———-OKINO MAYOKO———-

e06b3b9653cb1e1d80b1deced9b76a4e0105c134-740

a682e12c1469d17e0a328bd3cb60d306ae979501-740

f2bc1212a7b7c905f919b8a8

tumblr_m8syne0lIv1qmiiymo1_1280

tumblr_m66w02IAZF1r9lvbvo1_1280

tumblr_mp1zbleUpf1r21wamo4_500

tumblr_mpp5w7IYXh1ql7vxvo1_1280

tumblr_mpfftuWxWI1s4554ro7_500

tumblr_mpj2c45c3X1rxufgfo1_1280

tumblr_mpj2c45c3X1rxufgfo3_1280

tumblr_mpp5w7IYXh1ql7vxvo1_1280

tumblr_mxnsw7VDMf1sv9u1bo1_500

———-MAYOKO & SENRYO———-

tumblr_mbdxjysDzQ1ripu12o1_400

tumblr_mnkshpcN3C1stv0fmo1_1280

———-KUROBARA RENJI———-

31eea5223fe68b24997d8863068d8d52f3e3e5f9-740

d7af05cc7065fa9b14e2472ed60359150cc84802-740

tumblr_m9sn7dHbCT1qkqrjio1_500

tumblr_m9yh583qIl1qjx2vjo1_500

———-KONNOSUKE———-

9505a7fca8f0e2404406fe2f3feb4421cc70314d-740

9845fd396347557fe61f207b4cedb7f18dcf8467-740

tumblr_m19cjt0uBx1r8u8joo1_1280 (1)

88cdec8807e685d6b356f07e62dacf1e3483d71c-740

tumblr_miww8aIBFU1s2jn44o1_1280

———-TSUKIHIKO———-

c46beb0134b8d0d2e950cd90

ce7dff863c97ef46c75cc3a1

25d609be337a1c7918d81f9b

d5b17d0f8d588e8b37d122d6

———-RUIKO———-

tumblr_mjnd3zm5hR1qhsv78o1_1280

———-TAE———-

tumblr_mpjlniA7YZ1rxufgfo1_400

———-TAE & HOTARU———-

064de3e0d5a1aa2cf919ee5cc8881a4c22f39e20-740
tumblr_m9dyezjVup1rqnog6o1_500
tumblr_mm5epj1Jb91qgptbeo1_1280

tumblr_mpfftuWxWI1s4554ro1_1280
zone_00___kaze_vs_tae_by_vaxzone-d69kku3

———-KAZE HOTARU———-

82da85817cfe9f2c595dffbf071363a925b2e47b-740

1bd50aeba3558c3964b2abcd1df232e234215e60-740
9ea4ece0cc45fdffa817e93bad937431ea8830e8-740

tumblr_mpjla2Ul9D1rxufgfo1_500
Genderbent Hotaru

———-JUN & HOTARU———-

27c782eb9726eeefb50d89675a81d53acdaa5d0c-740

tumblr_m07a20IvaV1qi4v1to1_500

———-REIJI & HOTARU———-

p375704997

————————–

tumblr_mp1fv2u2Fs1s2jn44o1_500

00488163549ef0e4abeaa3c2d5b5c11074a2d3be-740

c1ea0bf80d99649f6c22eb13

[Cosplay] Trinity Blood

These are pictures of cosplayers I have collected from various sources (tumblr, curecos, baidu, deviantart, weibo) on the Internet. They belong to their respective owners. 

(The post may have some mature contents)

———-CATERINA SFORZA———-

ff7c03506cbe28d933b587c7a7c797cf7c13ccbf-740

———-ESTHER BLANCHETT———-

Kipi-Cosplay-Photography-015-Trinity-blood-anime

adb44a348ac6a3be60c4600ad2815c364146c84e-740

———-MONICA ARGENTO———-

817a828e37569698759f97adcebec59a01b80645-740

———-HUGHE DE WATTEAU———-

tumblr_mnoke7arj41rfta7eo2_400

———-ASTHAROSHE ASRAN———-

tumblr_mpf8cwuuNC1sov7bzo1_500

ab509de0647b69d40b9248ed8cdb413b1285a38d-740

astaroshe_asran__trinity_blood_by_usegieiri-d5z8494

trinity_blood__vampire_by_lotmor-d4obdch

1623620_468983983207980_118100537_n

———-MIRKA FORTUNA———-

96f6fdf59baf7f141fac9b29ca60a50f0f21e1f7-740

522452_468984036541308_1393619199_n

1622077_468984023207976_1072252613_n

———-ION FORTUNA———-

e27e53ff80eb7f4a3daee70e2c62c6dcd2fe7363-740

e33e16570246cc77985e8aae93db35418350701b-740

5ca9324b181b1d525fc29bd7dc87d5e0b1aabfd4-740

5b4d649b4042d5f38aff44fc31a7632cdbe61fbe-740

———-RADU BARVON———-

trinity_blood____radu_barvon_by_taadaah-d51syl0

f3acda789fada1957cfc13e68f51956c6e44b1f2-740

trinity_blood_radu_barvon_by_clamp90357-d4fptdv

tumblr_lve1pkeYgv1qjx2vjo1_400

tumblr_m655cp50Oz1qmiiymo1_500

tumblr_mnogzsm6I21rfta7eo3_1280

tumblr_lrmepc2TRZ1qabzja

Radu-t003

Radu-t002

Radu-t001

f8c9f36058179d4edf0cb4eb5e5eb25f90fa98be-740
6a765579eba47e2c0311751f5c6f6dec072d83cd-740

———-AUGUSTA VRADICA/ SETH NIGHTLORD———-

tumblr_mvne52lUEX1rb4qnyo1_500

tumblr_mvne52lUEX1rb4qnyo2_1280

tumblr_mvne52lUEX1rb4qnyo3_500

46865_468984029874642_786903762_n

bc404e3e4616587c16fc9728fe9d9cd9aeabc29f-740

seth_nightroad8_by_kurosakikage-d48lr94

———-LILITH SAHL———-

4d15e_trinity_blood_-_lilith_sahl

lilith-trinity-blood

———-MARY SPENCER/ BLOODY MARY———-

152f4e7351b151e94d93b0778f8d4b3e527c55d8-740

———-JANE JUDITH JOCELYN/ CALAMITY JANE———-

1533904_468983999874645_1655636271_n

aristocratic_soul_by_malro_doll-d591p5nJane-Judith-Jocelyn-Trinity-Blood-680x453

trinity_blood_cosplay__j_j_j__by_alberti-d45z0e3

tumblr_mab2q9gywU1qjkpjzo1_400

trinity_blood___jane_judith_jocelyn_by_liu_mofa-d5oh5k2

trinity_blood___jane_judith_jocelyn_by_liu_mofa-d5oh5q0

———-GUYLA KADAR- THE MARQUIS OF HUNGARY———-

trinity_blood___gyula_kadar__marquis_of_hungaria_by_alberti-d52ufhk

———-VACLAV HAVEL———-

trinity_blood__sacred_by_eternal_jesus-d5x0x0k

trinity_blood__vaclav_havel_by_your_pain-d5pf5nh

———-RADU X ION———-

tumblr_ml5cxbjbX11rakq2oo1_1280

156412633f6016c6170546edd8e604026d164ced-740

tumblr_mnogzsm6I21rfta7eo2_500


tumblr_luq90myP6y1qmioiqo1_500

tumblr_lqutd1iiaB1qjm0k2

tumblr_lqut7uBBcn1qjm0k2o1_500

tumblr_lp1kn7eodw1qcx66do1_400

tumblr_llj21nCSTN1qchkgyo1_50088f2b21b1d99541e144605e1efa9f829d083ac61-740

aa8d85494f462851e253478a017fff46def836b9-740

39feb9c3eebad32a20061b30da12cf6341cfb397-740

[Cosplay] Rurouni Kenshin

This is Ruouni Kenshin The Movie 2012

These are pictures of cosplayers I have collected from various sources (tumblr, curecos, baidu, deviantart, weibo) on the Internet. They belong to their respective owners. 

———-HIMURA KENSHIN/HITOKIRI BATTOUSAI———-

5e3ca76ca776ef61aaeaad40b05005d11396d49b-740 657e6cb13825ffc62e08831910ae840aa5d86e1f-740

e9f489ba6d7adfb15782fa2039ba1e3f223718c5-740

2321d363f7e7b5a4c45ca545e6d318254d8f64f8-740

201103f4f619ffedf3a84b2f349ac24e6f59379d-740

b9b67ea3480f69b557b013d3ae182fe33bd33509-740

f080364d7e41b0fb24dd37afec65bad3306617a5-740

———-YUKISHIROU TOMOE———-

00c44ba48c642dce30f308e4e429a86f777c2d32-740

706a5945c20e0c38fe43a86d9d5842af25f55ed5-740

04b657af002a40e5bdbcfcd7bfb54e66deff7e69-740

89d5349ae81cc9cb1831312b5319e7fe0f5b706e-740
90654caa2dd9cdd1fa6c8be03a10adea60540e31-740

———-KENSHIN & TOMOE———-

1a3a7be916e2f1027b16f7d1e4c049bb5cccf692-740

036871d47ca617454c95ab42f28e6565ce024e0e-740

f129d3fdf65ce5d37c04de3d85782fa79ec53d21-740

af9bffb8b9ae9f34516a0f72c5a22f7d1eff8963-740

tumblr_mhw3st70Hv1rr5tomo1_500

tumblr_lmhzvezJCB1qdxzc2o1_500

———-KENSHIN & HIKO———-

———-KENSHIN & MISAO———-

2e6e9540b09fab2e4f78de5516d3eed64713ac07-740

———-MAKIMACHI MISAO———-

Deviant Art Link: http://402shions3.deviantart.com/

26c0f355738fc475f10556d5a8f3e705b41be53f-740

2006.11.23ruro-6

eca6bc59cb5e677c87fe2dd712a326210a463e7b-740

———-TAKANI MEGUMI———-

———-SAGARA SANOSUKE———-

01

02

03

04

05

———-SETA SOUJIRO———-

———-HIKO SEIJURO———-

(lacking alot of characters. Sorry TAT)

[Cosplay] Saiyuki & Wild Adapter

These are pictures of cosplayers I have collected from various sources (tumblr, curecos, baidu, deviantart, weibo) on the Internet. They belong to their respective owners. 

1.Saiyuki

———-GENJOU SANZO———-

111

11

tumblr_lojljqQA451qi4v1to1_500

8

132

———-KONZEN DOUJI———-

tumblr_la0xizZlnc1qzmn3uo1_500

———-KONZEN & KANZEON BOSATSU———-

tumblr_lwpd8pLCgt1qi4v1to1_400

———-SON GOKU———-

Saiyuki__A_Touch_of_Insanity_by_SupaTunaxXxCosplay

Saiyuki__Sleepy_God_by_SupaTunaxXxCosplay

saiyuki_gaiden_goku_02_by_sakina666-d4obar1

———-KONZEN X GOKU———-

saiyuki_gaiden_depend_by_sakina666-d4obb8b

saiyuki_gaiden_02_by_sakina666-d4oba8r

———-SANZO X GOKU———-

———-CHO HAKKAI———-

Hakkai00

———-SHA GOJYO———-

sha_gojyo__casual__03_by_megane_saiko-d4zsa4e

saiyuki_reload_sha_gojyo_02_by_megane_saiko-d5c025w

———-KENREN TAISHOU———-

saiyuki_gaiden_hikari_by_hybridre-d3g3jrt

saiyuki_gaiden_slacker_by_hybridre-d3eqg5h

———-KENREN X TENPOU———-

saiyuki_gaiden_peaceful_time_by_hybridre-d3g3k70

saiyuki_gaiden_see_u_soon_by_hybridre-d3g3jlc

saiyuki_gaiden_spark_by_hybridre-d3dnvoz

———-KOUGAIJI———-

7597c7d1jw1e9ocool70ij20iz0sgn4r

13d06ebdad7f6af952415b7c7331811c34a52c3b-740

50f17bb3abe53f789a2ab83018c8d7ba669ba9aa-740

66af93f8de229277b3792d3fe7bfb647e24e5b38-740

69af05f85d7e357cc98d43d1a20527d9c9e8ff4a-740

91ed07d64a504fa28e6c4e5c4d47103499e1cbbe-740

793e686317b59694dadaeb50e3898df3436f6b0d-740

6982ab03e034d9dba8f766506b05c5cd1d465211-740

b0af196be08f8a6a3e901aa216f767c011e0bf83-740

c371cd2c3e18fe47230c297baad25ab46437b35d-740

cc3d582e2d2b5d3bbf71d81afff2a754698da04d-740

d791355eaed2fbfacc08b96effb096e2828d6169-740

kougaiji__fight_me__by_vaxzone-d5f0fz9

———-HOMURA———-

tumblr_lt4367x4SU1qi4v1to1_400

2. Wild Adapter

———-KUBOTA MAKOTO———-

b53ab9fdbfc6002c831af251e7a5dd549e852957-740_thumb

tumblr_m3ltd2wbAt1qi4v1to1_500

tumblr_m3saa7bMNp1qi4v1to1_500

———-KUBOTOKI———-

1ff3dedd6eda25fd35f7e055104216f3a34a1db5-740

75995fdd1964e72e4aa462fbc00987a9c61dfb60-740

[Cosplay] MPD Psycho (2)

These are pictures of cosplayers I have collected from various sources (tumblr, curecos, baidu, deviantart, weibo) on the Internet. They belong to their respective owners. 

(The post may have some mature contents)

———-AMAMIYA KAZUHIKO———-

1208269580

MPD-Psycho Cosplay 021_0032

1208268684

MPD-Psycho Cosplay 004_0007

MPD-Psycho Cosplay 005_0010

MPD-Psycho Cosplay 007_0034

190150 (1)

Cos-MPD06

Cos-MPD14

Cos-MPD17

Cos-MPD20

Cos-MPD18

———-TOGUCHI KIKUO———-

MPD-Psycho Cosplay 011_0034

MPD-Psycho Cosplay 015_0020

MPD-Psycho Cosplay 011_0038

MPD-Psycho Cosplay 017_0021

MPD-Psycho Cosplay 017_0022

MPD-Psycho Cosplay 017_0023

———————————

1208269228

MPD-Psycho Cosplay 002_0041

MPD-Psycho Cosplay 017_00

MPD-Psycho Cosplay 017_0039

tumblr_lrmj0w7qIf1qi4v1to1_400

Cos-MPD04

Cos-MPD08

Cos-MPD09

Cos-MPD12

Cos-MPD16

Cos-MPD02

Cos-MPD13

Cos-MPD05

I don’t know if it’s moral to ship Shinji and Tetora since they’re like father and son (seriously). Tetora’s body is a clone of the body that hosts Shinji and Tetora’s personality’s a “clone” of Shinji (as far as we know, Shinji’s only a personality/a soul and he has no body to call his own)

Cos-MPD15

Tetora and Amamiya’re another matter though ^_^

[Cosplay] MPD Psycho (1)

These are pictures of cosplayers I have collected from various sources (tumblr, curecos, baidu, deviantart, weibo) on the Internet. They belong to their respective owners. 

(The post may have some mature contents)

MPD-Psycho Cosplay 003_0042

———-NISHIZONO SHINJI———-

Cos-MPD01

Cos-MPD10

Cos-MPD03

Cos-MPD19

MPD-Psycho Cosplay 002_0001

MPD-Psycho Cosplay 002_0002

MPD-Psycho Cosplay 003_0007

MPD-Psycho Cosplay 003_0008

MPD-Psycho Cosplay 002_0003

MPD-Psycho Cosplay 002_0004

MPD-Psycho Cosplay 002_0005

MPD-Psycho Cosplay 002_0006

mpdpsycoga0

17377246df757a72b65caafcdcbc328ab97977fa-740

———-NISHIZONO TETORA (XY)———-

tumblr_lzynetPvET1roraqqo1_500 (1)

Cos-MPD11

Cos-MPD07

MPD-Psycho Cosplay 021_Tetora

MPD-Psycho Cosplay 021_0031

MPD-Psycho Cosplay 021_0033

MPD-Psycho Cosplay 017_0026

MPD-Psycho Cosplay 017_0032

MPD-Psycho Cosplay 017_0025

MPD-Psycho Cosplay 011_0037

tumblr_luwxsjlEnZ1qi4v1to1_400

(After Shinji’s death)

MPD-Psycho Cosplay 020_0028

MPD-Psycho Cosplay 020_0029

MPD-Psycho Cosplay 021_0029

tumblr_lrmaeyXp4o1qi4v1to1_500

tumblr_m1qhbpGwJn1qi4v1to1_500

———-ISONO MACHI———-

tumblr_lkk35oCUPr1qi4v1to1_400

———-ISONO MIWA (XX)———-

MPD-Psycho Cosplay 025_0034

MPD-Psycho Cosplay 017_0037

1208269064

MPD-Psycho Cosplay 003_0038

MPD-Psycho Cosplay 017_0035

tumblr_lrmjmdWgwY1qi4v1to1_500

———-MACHI & MIWA———-

tumblr_m062i45vsA1qi4v1to1_500

———-ZENITSU- Z1———-

MPD-Psycho Cosplay 009_0013

MPD-Psycho Cosplay 011_0035

MPD-Psycho Cosplay 009_0014

MPD-Psycho Cosplay 010_0015

MPD-Psycho Cosplay 010_0016

MPD-Psycho Cosplay 010_0017

MPD-Psycho Cosplay 011_0001

MPD-Psycho Cosplay 011_0018