[Pics] Trấn hồn (Updated)

Vì bạn Joel đang hơi cuồng phim nên bạn share một số fanart của phim.

Lưu ý 1: Hình KHÔNG phải của bạn Joel mà là download từ baidu, weibo và blog cá nhân của lofter. Bạn Joel không biết tiếng Trung nên không xin per được, nói trắng ra là bạn up “chui”. Do đó, nếu bạn thích những cp này và thích những tấm hình, bạn cứ lấy nhưng đừng “méc” tác giả kẻo một ngày nào đó bạn Joel lên wordpress và phát hiện blog đã duy trì gần chục năm bị report và đóng cửa…

Lưu ý 2: Có một số hình là NSFW (not safe for work)

Lưu ý 3: Bạn Joel ship nhân vật chứ KHÔNG ship diễn viên.

IMG_7551

IMG_8594

IMG_8679

  • Sếp Triệu – Triệu Vân Lan (Diễn viên: Bạch Vũ)

IMG_8113

 

IMG_8545

IMG_8622

 

IMG_7787

  • Thầy Thẩm x Sếp Triệu aka cp “kẹo mút”
  • Comic strips

 

 

 

  • Fanarts