1. Password chương cuối Bảy Năm :

Từ Cố Tích Triều thường gọi Phó Hồng Tuyết, hai chữ, không dấu, không cách, không viết hoa.

2. Password Kawaita Mizu (Togainu no Chi Short Novel): shakira

3. Password Kawaita Mizu (bản dịch tiếng Việt): shakira (cả 5 phần)

4. Password [Diệp Phó] Thịnh Hạ: 

Ngoài Biên Thành Lãng Tử, Diệp Khai và Phó Hồng Tuyết còn xuất hiện trong tác phẩm  nào của Cổ Long? Không dấu, không cách, không viết hoa.

Gợi ý thêm: Cổ Long chỉ viết được 2-3 chương rồi qua đời, phần còn lại do người khác viết (và không khác fanfiction bao nhiêu)

5. Password [Diệp Phó] Đôi Cánh: tên tiếng Nhật của giống quạ 3 chân trong truyền thuyết Trung Quốc và Nhật Bản (ghi bằng romaji, không viết hoa)

6. Password RAWS: Phiên âm pinyin (không cách, không in hoa) tên một nhân vật (thứ chính) trong một phim võ hiệp sản xuất năm 2007 có Tạ Đình Phong, Lưu Đào, Nghiêm Khoan… (nhân vật này luôn đeo một cái khăn màu đỏ trên cổ)

7. Pass [Phó Diệp] Thiên Ái: câu thoại duy nhất của Hugh Jackman trong phim X-Men: First Class (2011), tiếng Anh, không khoảng cách

5 thoughts on “Passwords

  1. I don’t know the passwords to the raws and I can’t read veitamise I was wondering if you could give me the transulation of this Phiên âm pinyin (không cách, không in hoa) tên một nhân vật (thứ chính) trong một phim võ hiệp sản xuất năm 2007 có Tạ Đình Phong, Lưu Đào, Nghiêm Khoan… (nhân vật này luôn đeo một cái khăn màu đỏ trên cổ) in english

    Like

      1. I can’t really tell you my email in my email becuase it will posted in the comments but can you send me a privite email I will tell you my email than

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s