Tác phẩm cũng như nhân vật hoàn toàn thuộc về Joel 7th (Alan Joel)

Genres: Boy’s love, HE hay BE thì tùy vào góc nhìn của người đọc

Rating: Dành cho những ai cảm thấy mình đủ trưởng thành để đọc một tác phẩm boy’s love mà không có thái độ kỳ thị, chỉ trích.

Preview:

“Giang hồ như biển cả, sóng sau xô sóng trước, mỗi đợt sóng lại sinh ra bao anh hùng cái thế, bao mỹ nhân xuất chúng, bao ác ma tàn nhẫn giết người không chớp mắt, để lại cho hậu thế bao truyền kỳ oanh liệt.”

Nhưng, bí ẩn nhất vẫn là trận quyết chiến giữa Vô Tâm Công Tử và Cô Đao Ngạo Phong.

Vô Tâm Công Tử là ai? Cô Đao Ngạo Phong là ai? Vì sao họ phải quyết một trận sinh tử?

Chính vì Hắc Bạch không thể chung đường.

Chỉ vậy thôi sao? Phải chăng bên trong còn sự tình khác?

Liệu ai sẽ là người hiểu rõ?

Gồm 2 phần chính và 1 Phiên Ngoại:

[Thuyết Thư]

[Tiên Sinh]

Phiên Ngoại: [Công Tử]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s