eeb45a0110f4ed2d1c958332
Hình chỉ mang tính chất… lấp chỗ trống

Gii thiu: Thực ra là một oneshot bị cắt nhỏ ra >///<

Genres: fanfiction, cổ trang, võ hiệp, BL, 1×1, EG, có thể hơi bựa

Rating: 16+

Nhân vt: Các nhân vật trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ và Sở Lưu Hương truyền kỳ

Couples: Tây Môn Xuy Tuyết x Hoa Mãn Lâu, Diệp Cô Thành x Nguyên Tùy Vân & Sở Lưu Hương x Vô Hoa

Tóm tt:

“Nguyệt Viên Chi Dạ. Tử Cấm Chi Điên. Thần Tiên Hợp Lực. Lưu Hương Tất Sát.”

Mười sáu chữ ngắn gọn, giang hồ dậy sóng.

Từ đâu lại xuất hiện tin tức động trời thế này? Kẻ loan tin không phải sợ thiên hạ bất loạn hay sao?

Thực ra Lưu Hương Đạo soái đã gây nên tội gì để hai vị “Kiếm Thần” và “Kiếm Tiên” nhất quyết phải “tất sát” hắn?

Có những chuyện xem chừng rất phức tạp, rất khó hiểu nhưng nguyên nhân bắt đầu lại vô cùng đơn giản, tỷ như chuyện này.

Sự thật ra sao?

Chú ý:

  • Tình tiết và dung mạo nhân vật lấy từ nguyên tác.
  • Fic thiết lập thế giới của Lục Tiểu Phụng và thế giới của Sở Lưu Hương là một và các nhân vật trong hai bộ tiểu thuyết này có thể quen biết lẫn nhau. Hơn nữa, fic thiết lập theo headcanon của bạn Joel: Vô Hoa và Nguyên Tùy Vân là huynh đệ cùng mẹ khác cha- cùng là con trai Thạch Quan Âm. Chi tiết thế nào mọi người có thể ghé mắt qua series <Chú Sinh>.
  • Vì đây là fic EG nên các nhân vật có thể hơi OOC một tý.

(1)

(2)

(3)

(4)

Ngoại Truyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s