img_1786

Couple: Diệp Khai X Phó Hồng Tuyết (nguyên tác Biên Thành Lãng Tử)

Rating: 15+

Genres: boy’s love, 1×1, OE/HE, cổ trang, AU

Preview:

 “Nếu như ngày đó chúng ta không bị tráo đổi, phải chăng người chết hôm nay sẽ là ta?”

“Nhưng thà như vậy còn hơn ta phải chứng kiến cái chết của ngươi.”

“Liệu có cách nào thay đổi vận mệnh của chúng ta?”

———-

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Phiên Ngoại

2 thoughts on “[Diệp Phó] Lưỡng Sinh [FIN]

  1. ÁÁÁááá!!! Giời ạ , cái văn án rành rành thế này mà em không đọc , lại cứ đoán già đoán non đến nhũn cả não T”T . Chị ơi , Lưỡng Sinh còn bao nhiêu chương nữa thế ạ ? Tình hình là hóng chưa xong cái này em đã hóng cái Cáo rồi =v=’

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s