Source: weheartit

Couple: Diệp Khai X Phó Hồng Tuyết (nguyên tác Biên Thành Lãng Tử)

Rating: 16+

Genres: boy’s love, 1×1, alternate universe (AU)

Summary: Một series những oneshot xoay quanh couple Diệp Phó, chủ yếu lấy bối cảnh hiện đại.

Warning: Một số truyện có thể hơi đen tối với một số người đọc ‘___’ (nếu mọi người thấy bình thường thì mặc kệ warning này đi ^^)

—————————

Phòng tối     –     Alternate Ending

Ký Sinh

Camera

Đôi Cánh

Biển Hoa

Giao Dịch

49

Tù Binh

P-A-L-E

Thỏ Trắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s