Đây là những tác phẩm fanfic bằng tiếng Trung Quốc được dịch bằng chương trình chuyển ngữ Quick Translation và edit lại bởi Joel 7th. Tác phẩm thuộc về tác giả nhưng bản edit, vì lý do không có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng phát tán ở các trang khác ngoài blog này.

——————0O0——————

1. Phó Diệp (Phó Hồng Tuyết X Diệp Khai – Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao bản phim truyền hình 2012)

75d51777gw1dvm1e01q0uj

[Phó Diệp] Nhập cốt tương tư (Fin)

[Phó Diệp] Thiên Ái (Fin)

——————0O0——————

2. Diệp Phó (Diệp Khai X Phó Hồng Tuyết – Biên Thành Lãng Tử nguyên tác: Cổ Long)

Lưu ý:  Diệp Phó và Phó Diệp không phải đảo cp mà là 2 cp hoàn toàn khác nhau

Credit: BARLEYBEER院13号
Credit: BARLEYBEER院13号

[Diệp Phó] Lưu Luyến (Fin)

[Diệp Phó] Diệp & Phó và các thể loại fic (Fin)

[Diệp Phó] Thịnh Hạ (Fin)

[Diệp Phó] Biên Thành (Fin)

[Diệp Phó] Thanh Sam Quỷ (Fin)

(1)    (2)   

[Diệp Phó] 100 câu tương tính (Fin)

(1)    (2)

[Diệp Phó] Vấn Đề 5CM (Fin)

[Diệp Phó] Đường Lang (Fin)

[Phó Diệp/Diệp Phó] Tập hợp đoản văn (Fin)

(1)     (2)     (3)     (4)

[Diệp Phó] Tập hợp đoản văn (Fin)

Tác giả: Aoi

(1)     (2)

[Diệp Phó/Kinh Phi/Vũ Yến] Các loại tình huống (Fin)

——————0O0——————

3. Yến Phó (Yến Nam Phi X Phó Hồng Tuyết – Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao nguyên tác: Cổ Long)

[Yến Phó] Yến & Phó và các thể loại fic (Fin)

——————0O0——————

4. Lộ Phó (Lộ Tiểu Giai X Phó Hồng Tuyết – Biên Thành Lãng Tử nguyên tác: Cổ Long)

cover của Biên Thành Quyện Khách (Gia Phàm)
cover của Biên Thành Quyện Khách (Gia Phàm)

[Lộ Phó] Chờ đợi (Fin)

[Lộ Phó] Lê Hoa Hương (Fin)

——————0O0——————

5. Tư Trác (Tư Mã Siêu Quần X Trác Đông lai – Anh Hùng Vô Lệ nguyên tác: Cổ Long & bản phim truyền hình Lệ Ngân Kiếm)

01300534090228134353178971686

[Tư Trác] Tiểu Đoạn (Fin)

[Tư Trác] Phiền não của Trác Thanh (Fin)

[Tư Trác] Chồn tía trong mộng (Fin)

——————0O0——————

6. Laughing x Michael (Lương Tiếu Đường X Tô Tinh Bách – Lives of Omission 2011)

tumblr_lpivm5sqYP1qffwf9o1_500

Tiểu Đoạn (Fin)

——————0O0——————

6. Tây Diệp (Tây Môn Xuy Tuyết X Diệp Cô Thành – nguyên tác: Cổ Long & bản phim truyền hình Lục Tiểu Phụng truyền kỳ 2007)

53bbb71c8701a18b2931ac0e9e2f07082938fe0d

The Last 7 Days (Fin)

(1)     (2)     (3)

——————0O0——————

Những chuyện kì quái ở trường trung học Cổ Long

(Cp: Diệp Phó/Sở Hồ/Lục Hoa/Tây Diệp)

——————0O0——————

 Đánh Cược (Fin)

Nguyên Tùy Vân x Hồ Thiết Hoa – Nguyên tác: Sở Lưu Hương truyền kỳ

(1)     (2)     (3)

——————0O0——————

Vô Hoa tao ngộ Nguyên Tùy Vân

Nguyên Tùy Vân x Vô Hoa – Nguyên tác: Sở Lưu Hương truyền kỳ

——————0O0——————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s