[Pics] Siegfried x Karna / Part 2

Do số hình ở post cũ bắt đầu quá nhiều nên bạn chuyển bớt sang post mới.


Lưu ý 1: Hình KHÔNG phải của bạn Joel (NOT my pictures!) mà là download chủ yếu từ pixiv.net twitter.net. Bạn Joel ý thức được rằng mình đang up “chui” và biết rằng điều ấy không hay nhưng biết làm sao được khi trình độ tiếng Nhật của bạn đã chạm ngưỡng A (tức Abysmal) và không thể xin per. Do đó, nếu bạn thích  những tấm hình, bạn cứ lấy nhưng đừng “méc” tác giả kẻo một ngày nào đó bạn Joel lên wordpress và phát hiện blog đã duy trì gần chục năm bị report và đóng cửa…

Lưu ý 2: Có một số hình 18+ (ai chưa đủ tuổi thỉnh quay đầu)

Lưu ý 3: Có một số hình nhân thú (tức động vật x người cho gần gũi, dễ hiểu); tuy nhiên, cần đính chính là cả Siegfried lẫn Karna đều không phải động vật (mặc dù Siegfried có chút “thú tính” – vấn đề này ai chơi game Fate/Grand Order sẽ hiểu)

Lưu ý 4: Có một số hình genderbend

 

 

 

 

 

 

IMG_8736