[ToB] Groan

No.62

1d5cb78ba3c6626bb1f972fe787be5ce
Source: pinterest.com

It groans every time I get on the bed after a long, hard day’s work.

It could be attributed to either the age of my bed – a wooden witness of my great-grandfather’s era – or the body underneath the mattress.

Sometimes it’s so hard to tell.

End (?)

Vietnamese version

Mỗi khi tôi bước lên giường sau một ngày dài làm việc mệt nhọc, nó đều rên rỉ.

Có khi đó là do tuổi của chiếc giường – một vật chứng bằng gỗ từ thời đại của ông cố tôi, hoặc do cái xác dưới nệm.

Thỉnh thoảng rất khó xác định chính xác.

Kết thúc (?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s