[Vietsub] Quân lâm thiên hạ (Bích-Tuyết)

Tên vid: [Chu Nhất Long sinh hạ] Quân lâm thiên hạ – Tinh phong hiên chinh trình (【朱一龙生贺】【连城璧_傅红雪】君临天下·腥风掀征程)

Cp (hoặc non-cp): Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)/Phó Hồng Tuyết (Tân Biên Thành Lãng Tử)

Bài hát: Quân lâm thiên hạ – Đặc Mạn & Lão Can Ma

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: 小花and小茗

Tóm tắt: 

Chỉ là cảnh ghép của Bích và Tuyết, không có plot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s