Episode 290317

Ầy, mình lên đây không phải để tự kỷ hay than thở gì đâu; mình chỉ “khoe hàng” thôi. Chả là mình mới “rước” 3 em figure về (và sạt cmn nghiệp luôn *icon vừa khóc vừa cười*), 3 em ấy là Connor & Murphy MacManus (The Boondock Saints) và Daryl Dixon (The Walking Dead).

Bắt chước lời Shakespeare, with no further ado…

ConnorMurphy trước

FullSizeRender

Daryl Dixon

Daryl & Connor x Murphy

IMG_3362IMG_3365

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s