[Vietsub] Thiến bích u hồn (Tiêu Liên)

Tên vid: Thiến bích u hồn (倩璧幽魂)

Thể loại: Đam Mỹ

Cps: Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang), Yến Xích Hà (Thiến nữ u hồn) x Liên Thành Bích

Bài hát: Phần tình – Trương Tín Triết

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: piyokomm

Tóm tắt:

Đây là parody của phim Thiến nữ u hồn.

Người săn yêu Yến Xích Hà và yêu thố Liên Tiểu Thiến (đây là tác giả gọi) có một đoạn tình duyên nhưng Yến Xích Hà nhận ra người và yêu không thể sống chung nên phong ấn ký ức của Liên Tiểu Thiến chứ không giết. Tình cờ một ngày kia, Ninh Thập Nhất (cũng là tên tác giả gọi) bị thương, chạy vào Hắc Sơn (nơi ở của Liên Tiểu Thiến) và được bạn yêu thố giúp đỡ. Hai người sống chung và nảy sinh tình cảm.

Yến Xích Hà tha mạng Liên Tiểu Thiến không có nghĩa là người săn yêu khác cũng thế. Liên Tiểu Thiến bị bắt. Để cứu y, Yến Xích Hà liều mạng bộc phát công lực, hậu quả là thả luôn một con yêu quái nguy hiểm khác đang bị phong ấn. Yến Xích Hà để Liên Tiểu Thiến thoát đi, một mình ở lại, đồng quy vu tận với con yêu quái kia.

Ninh Thập Nhất tìm được Liên Tiểu Thiến và đưa về chăm sóc.

Kết cục: HE cho Tiêu Liên, BE cho Yến Liên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s