[Vietsub] Thiên địa nan dung

Tên vid: Thiên địa nan dung (天地难容)

Thể loại: Đam Mỹ

Cp: Sở Lưu Hương (Sở Lưu Hương Tân Truyện)/Tử Dận Chân Nhân (Cổ Kiếm Kỳ Đàm) x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang)/Phó Hồng Tuyết (Tân Biên Thành Lãng Tử)

Bài hát: Thiên địa nan dung – W.K

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: 粗粗粗粗eat

Tóm tắt: 

Sở Lưu Hương gặp gỡ và kết bạn với Liên Thành Bích, không ngờ một thời gian sau, Liên Thành Bích nhập ma. Sở Lưu Hương vì muốn cứu Liên Thành Bích nên tu đạo, trở thành Tử Dận Chân Nhân. Tử Dận Chân Nhân và Liên Thành Bích quyết đấu, kết quả là Liên Thành Bích chết. Nhiều năm sau, Tử Dận Chân Nhân gặp lại kiếp sau của Liên Thành Bích. Đứa trẻ đó chính là Phó Hồng Tuyết.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s