[Vietsub] Biên thành nguyệt (Tuyết Nùng)

Tên vid: Biên thành nguyệt (边城月之不知道自己在剪什么系列二)

Thể loại: Ngôn tình chăng (?!)

Cp: Tuyết Nùng – Phó Hồng Tuyết x Thúy Nùng (Tân Biên Thành Lãng Tử 2016)

Bài hát: Biên thành nguyệt – A Vân Dát

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: 楚长生k

Tóm tắt: 

Chỉ là những cảnh của hai anh chị ghép thành vid thôi, không có plot mấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s