[Vietsub] Kinh hồng nhất diện (Tiêu Liên)

Tên vid: Kinh hồng nhất diện (惊鸿一面)

Thể loại: Đam Mỹ

Cp: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang 2016)

Bài hát: Kinh hồng nhất diện – Hứa Tung, Hoàng Linh

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: 粗粗粗粗eat

Tóm tắt: 

Thật ra đây là kết cục (HE) của một vid Tiêu Liên khác có tên là Hồng bạch mai khôi (Hoa hồng trắng/đỏ) nhưng xem nó là một vid độc lập cũng được.

Tóm tắt vid Hồng bạch mai khôi: Hai bạn 11 và Thỏ yêu nhau nhưng mẹ bạn Thỏ ngăn cấm, thậm chí đánh đập bạn Thỏ (cảnh này được dùng trong rất nhiều vid Tiêu Liên). Bạn 11 thấy thế, quyết định chia tay bạn Thỏ, giả vờ quay qua yêu Thẩm Bích Quân. Bạn Thỏ không biết điều đó, tưởng bạn 11 phụ tình, trở nên evil, thậm chí đốt Thẩm gia trang rồi gá tội cho bạn 11 (ghen tới mức này mới ghê =,.=). Bạn Thỏ cưới Bích Quân, sau đó càng lúc càng trượt dài và kết cục cuối cùng là hai bạn quyết đấu. Bạn Thỏ tự đoạn kinh mạch nhưng không chết…

…Qua vid Kinh hồng nhất diện: Bạn Thỏ hôn mê hết bốn năm, hàng ngày được bạn 11 chăm sóc. Khi tỉnh lại thì bạn Thỏ mất trí nhớ, vì vậy hai bạn sống với nhau rất vui vẻ (vì không nhớ đống lùm xùm ngày xưa). Nhưng bạn Thỏ dần nhớ lại, cảm thấy ân hận và quyết định rời xa bạn 11. Bạn 11 tất nhiên không chấp nhận…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s