[Vietsub] Minh nguyệt thiên nhai (Tiêu Liên)

Tên vid: Minh nguyệt thiên nhai (明月天涯)

Thể loại: Đam Mỹ (chắc vậy :v)

Cp: Tiêu Liên – Tiêu Thập Nhất Lang x Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang 2016)

Bài hát: Minh nguyệt thiên nhai – Ngũ Âm JW

Nguồn: http://www.bilibili.com

Tác giả: ReiAi

Tóm tắt:

Thật ra vid không có plot đâu, chủ yếu là nghe nhạc hay + ngắm hai anh thôi~~.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s