[Meme] Chu Nhất Long

Vì rảnh nên bạn làm meme dựa trên nhân vật của Zhu. Năm nhân vật “được” trở thành meme là Phó Thành Huân (Xuyên không về nhà Đường), Phó Hồng Tuyết (Tân Biên Thành Lãng Tử), Liên Thành Bích (Tân Tiêu Thập Nhất Lang), Trì Thụy (Tình Định Tam Sinh) và… chính bản thân Zhu.

(Nhân tiện, nếu  bạn thích Chu Nhất Long, muốn tìm người cùng trao đổi thì bạn Joel đề cử 1 fanpage: Chu Nhất Long)

*Meme chỉ mang tính chất vui là chính ^^

  • English ver

5f034df1jw1eynnxya8x0j20hs0bu0to20-20copy_zpst4y9avjtimg_055820-20copy_zpssptqgcx40120-20copy_zpsguak5nzj9637515bjw1f2qoqicbl2j20jg24d7k020-20copy_zpsglklut0l63eeb519jw1ep3hvlq2sqj21c40rcagn_zpsegmccsj9

*Ghi chú: cinnamon roll chỉ kiểu nhân vật đáng yêu, ngọt ngào, tốt tính… nhưng hay bị plot cho ăn hành còn sinnamon roll là sin + cinnamon roll

  • Bản tiếng Việt

5f034df1jw1eynnxya8x0j20hs0bu0to_zpsuyzmpjcqimg_0558_zps8zy5v67m01_zpsa8yoreur9637515bjw1f2qoqicbl2j20jg24d7k0_zpssr4ptvxu63eeb519jw1ep3hvlq2sqj21c40rcagn_zpsoemz8n83

One thought on “[Meme] Chu Nhất Long

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s