[Cosplay] Lục Hoa/ Tây Diệp

Nguồn: http://weibo.com/hangzhou304
Xuất xứ nhân vật: Lục Tiểu Phụng truyền kỳ/ 陆小凤传奇
Tạo hình: Vụ Tiểu Tuyết/ 雾小雪, Steampunk Thâm Độ Trung Độc Đích Mão Tiên/ Steampunk 深度中毒的卯仙, Như Thiên/ 如天, Băng Tiếu VIVICE/ 冰俏 VIVICE
Camera: Studio E 森

Lục Tiểu Phụng/ 陆小凤: Tỳ Mộc Tương/ 茨木酱
Hoa Mãn Lâu/ 花满楼: Hoàng Tĩnh Tường/ 黄靖翔
Tây Môn Xuy Tuyết/ 西门吹雪: Thiên Thủy Tam Thiên/ 天水三千
Diệp Cô Thành/ 叶孤城: Dạ Thần Nhất/ 夜辰一

4c7228b5gw1eeq4j1psvqj20ku1n17ix

* Lục Hoa:  陆花

4c7228b5gw1eeq4jhvzddj20ku3q2kjl

 

* Tây Diệp:  西叶

4c7228b5gw1eeq4jsxd9bj20ku4kje81

2 thoughts on “[Cosplay] Lục Hoa/ Tây Diệp

  1. Ba người mặc áo trắng, mỗi Tiểu Phượng chơi quả áo xanh =)) Chắc do trang điểm nên nhìn ai cũng Tây Tây. Quả thật phải khâm phục trình độ make up và set up của các cosplayer chuyên nghiệp, cực kỳ đã mắt 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s