Đỏ

Source: http://www.macrobusiness.com.au/2013/08/ethics-mp-caught-wine-dangling/

Hắn và ta đều si màu đỏ.

Y phục đỏ. Nội thất đỏ. Rượu vang đỏ.

Thế giới của hai chúng ta chỉ có một màu duy nhất: đỏ.

Đèn cầy đỏ. Giường nệm đỏ. Roi da đỏ.

Ta nằm giữa màu đỏ như hài nhi vừa lọt lòng mẹ.

Có ai không sinh ra trong màu đỏ chứ?

Đó là màu đỏ diễm lệ nhất, cao quý nhất.

Màu đỏ ấy chảy trong cơ thể ta, chảy trên cơ thể ta.

Màu đỏ trong hốc mắt ta. Màu đỏ trên đôi tay hắn.

Hắn và ta quay cuồng trong sắc đỏ.

Không có lối thoát.

Màu đỏ ướt đẫm giường nệm. Màu đỏ dập tắt đèn cầy.

Vẫn chưa đủ.

Ta khẩn khoản cầu xin hắn. Ta muốn thêm màu đỏ.

Hắn đáp ứng ta. Hắn chưa từng khước từ ta.

Huống chi đó cũng là mong muốn của hắn.

Màu đỏ trong cơ thể hắn chảy trên cơn thể hắn, trên cơ thể ta.

Màu đỏ của hắn và ta hòa làm một.

Hắn và ta hòa làm một.

Thế giới của hai chúng ta chỉ có một màu duy nhất: đỏ.

Chúng ta sinh ra trong màu đỏ, sinh ra để nhuộm thế giới thành màu đỏ.

Nhưng trước hết, hãy để màu đỏ nhấn chìm chúng ta.

Hết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s