[Lyrics] Độc Hành

tumblr_lp7ho2oISl1qk0ln8o1_500

OP phim 【 Tiềm hành thư kích】 (Lives of Omission – 2011)

Tên gốc: 独行 (Độc Hành)

Nhạc: Diệp Triệu Trung

Lời: Lâm Nhật Hi

Biểu diễn: Tạ Thiên Hoa (Michael Tse) – Laughing trong phim

tumblr_lpno6vuvJL1qaq12go1_400

tumblr_lvhfo1ohLK1qgoz8co1_500

tumblr_lpivm5sqYP1qffwf9o1_500

Lời gốc:

任谁亦可信任我 可背叛我再指骂
汗流下高贵没有
底线自然没有吧

名字你记住了
对或错就不必记住
来让我每步也走得自如
前面有一片空白
让我作主
填下最自我的
拿出生死不怕输

任谁亦可信任我 可背叛我再指骂
汗流下高贵没有
底线自然没有吧
谁能代我算真假
谁来定性好与差
无人像我
日夜也可以横跨

名字你记住了
看着我别分黑与白
来让我进或退不需计划
前面变得太复杂
无法探测
仍未怕在最终
迷失于这光与黑

任谁亦可信任我 可背叛我再指骂
汗流下高贵没有
底线自然没有吧
谁能代我算真假
谁来定性好与差
从来就算自视也总有误差

脸庞上哭笑没有
功过没兴趣写下
汗流下高贵没有
底线自然没有吧
谁能代我算真假
谁来定性好与差
无人是我
就让我一个回家

Hán Việt:

Nhậm thùy diệc khả tín nhậm ngã khả bối phản ngã tái chỉ mạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Danh tự nhĩ ký trụ liễu

Đối hoặc thác tựu bất tất ký trụ

Lai nhượng ngã mỗi bộ dã tẩu đắc tự như

Tiền diện hữu nhất phiến không bạch

Nhượng ngã tác chủ

Điền hạ tối tự ngã đích

Nã xuất sinh tử bất phạ thâu

Nhậm thùy diệc khả tín nhậm ngã khả bối phản ngã tái chỉ mạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Thùy năng đại ngã toán chân giả

Thùy lai định tính hảo dữ soa

Vô nhân tượng ngã

Nhật dạ dã khả dĩ hoành khóa

Danh tự nhĩ ký trụ liễu

Khán trước ngã biệt phần hắc dữ bạch

Lai nhượng ngã tiến hoặc thối bất nhu kế hoa

Tiền diện biến đắc thái phục tạp

Vô pháp thám trắc

Nhưng vị phạ tại tối chung

Mê thất vu giá quang dữ hắc

Nhậm thùy diệc khả tín nhậm ngã khả bối phản ngã tái chỉ mạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Thùy năng đại ngã toán chân giả

Thùy lai định tính hảo dữ soa

Tòng lai tựu toán tự thị dã tổng hữu ngộ soa

Kiểm bàng thượng khốc tiếu một hữu

Công quá một hưng thú tả hạ

Hãn lưu hạ cao quý một hữu

Để tuyến tự nhiên một hữu ba

Thùy năng đại ngã toán chân giả

Thùy lai định tính hảo dữ soa

Vô nhân thị ngã

Tựu nhượng ngã nhất cá hồi gia

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

Mặc người tin tưởng ta, phản bội ta rồi lại lên án ta

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Danh tự ngươi nhớ kỹ

Nhưng đúng hay sai thì không cần nhớ kỹ

Để mỗi bước ta đi không hề vướng bận

Phía trước một mảng trống rỗng

Tùy ta làm chủ

Ghi xuống bản thân mình

Chi phối sinh tử không e sợ thất bại

Mặc người tin tưởng ta, phản bội ta rồi lại lên án ta

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Ai có thể thay ta đoán thật giả

Ai đến định đoạt đúng cùng sai

Người không danh tính như ta

Ngày đêm cũng có thể kéo dài qua

Danh tự ngươi nhớ kỹ

Xem ta phân biệt trắng hay đen

Để ta tiến hay lui không cần kế hoạch

Phía trước trở nên quá phức tạp

Không sao dò xét được

Nhưng không sợ đến cuối cùng

Lại mất phương trong sáng tối lẫn lộn

Mặc người tin tưởng ta, phản bội ta rồi lại lên án ta

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Ai có thể thay ta đoán thật giả

Ai đến định đoạt đúng cùng sai

Cho tới giờ cho dù tự cho mình luôn luôn sai sót

Trên mặt khóc cười đều không có

Công hay tội đều không có hứng thú ghi xuống

Mồ hôi đổ xuống không đổi được cao quý

Gián điệp chính là như vậy sao

Ai có thể thay ta đoán thật giả

Ai đến định đoạt đúng cùng sai

Người không danh tính chính là ta

Làm sao được một lần về nhà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s