[Lyrics] Lệ Tương Ái

6e71c28btw1dqx9kj78tkj

ED phim 【 Nhất xúc tức phát 】 (Imminent Crisis/ Ngàn cân treo sợi tóc)

Tên gốc: 相爱的泪水 (Tương ái đích lệ thủy)

Lời: Hoàng Dục Tuấn, Dương Triết

Nhạc: Triệu Vỹ Lệnh

Biểu diễn: Hồ Dương Lâm, A Đỗ

Nam: màu xanh

Nữ: màu đỏ

Hợp tấu: màu đen

Lời gốc:

goc

Hán Việt:

han

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

viet

Note:

*trọng sinh: một lần chết đi sống lại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s