[Lyrics] Thả Thí Thiên Hạ

21624s

Tên gốc: 且试天下

Soạn lời : Nguyên Chính Khang

Soạn nhạc: Yên Hoa Tẫn Đầu

Biên tập nhạc: Yên Hoa Tẫn Đầu

Hòa âm phối khí: HITA

Biểu diễn: A Kiệt, HITA

Hậu kỳ: HITA

Nam: màu xanh

Nữ: màu đỏ

Lời gốc:

page0001

Hán Việt:

han-page0001

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

viet-page0001

Note: Hán Vũ- Hán Vũ Đế, Tần Hoàng- Tần Thủy Hoàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s