[Lyrics] Hắc Sắc Khế Ước

144310_420420

Nhạc chủ đề phim《 Đệ bát hào đương phô 》

Tên gốc: 黑色契约

Biểu diễn: Đỗ Đức Vỹ

Mp3

Lời gốc:

暗淡的招牌

我低头  迎面来
街上的  灵魂
全都  可以买卖
愚蠢的以为
什么 自己最爱

那些欲望 我静静的主宰
对魔鬼乞讨 虚荣的骄傲

黑色的契约
像月光下的暗潮
Woh
我冰冷的抚摸着你 的悲哀
Woh~
只是交换 没有爱
漆黑的窗外 说不出的阴霾
墙上的 影子
单纯 已经不再
脸上的表情
残酷 没有期待
狂风掠过 我跟你谁才腐败
对魔鬼乞讨虚荣的骄傲

黑色的契约

像月光下的暗潮

Woh~
我冰冷的抚摸着你 的悲哀
Woh~
只是交换 没有爱
放弃 继续
都一样 谁主宰
谁会 快乐 谁会受伤
全部将 结束在 这个地方
手枪在尊严里 慢慢上膛
孤寂的模样是我最后的印象


WOH~
我冰冷的抚摸着你 的悲哀
WOH~NO NO
只是交换 没有爱
WOH~
你冰冷地凝视着我的悲哀
WOH~
只是交换 没有爱

Hán Việt:

Ám đạm đích chiêu bài

Ngã đê đầu nghênh diện lai

Nhai thượng đích linh hồn

Toàn đô khả dĩ mãi mại

Ngu xuẩn đích dĩ vi

Thập ma tự kỷ tối ái

Na ta dục vọng ngã tịnh tịnh đích chủ tể

Đối ma quỷ khất thảo hư vinh đích kiêu ngạo

Hắc sắc đích khế ước

Tượng nguyệt quang hạ đích ám triều

Woh

Ngã băng lãnh đích phủ mạc trước nhĩ đích bi ai

Woh~

Chích thị giao hoán một hữu ái

Tất hắc đích song ngoại thuyết bất xuất đích âm mai

Tường thượng đích ảnh tử

Đơn thuần dĩ kinh bất tái

Kiểm thượng đích biểu tình

Tàn khốc một hữu kỳ đãi

Cuồng phong lược quá ngã cân nhĩ thùy tài hủ bại

Đối ma quỷ khất thảo hư vinh đích kiêu ngạo

Hắc sắc đích khế ước

Tượng nguyệt quang hạ đích ám triều

Woh~

Ngã băng lãnh đích phủ mạc trước nhĩ đích bi ai

Woh~

Chích thị giao hoán một hữu ái

Phóng khí kế tục

Đô nhất dạng thùy chủ tể

Thùy hội khoái nhạc thùy hội thụ thương

Toàn bộ tương kết thúc tại giá cá địa phương

Thủ thương tại tôn nghiêm lý mạn mạn thượng thang

Cô tịch đích mô dạng thị ngã tối hậu đích ấn tượng

WOH~

Ngã băng lãnh đích phủ mạc trước nhĩ đích bi ai

WOH~NONO

Chích thị giao hoán một hữu ái

WOH~

Nhĩ băng lãnh địa ngưng thị trước ngã đích bi ai

WOH~

Chích thị giao hoán một hữu ái

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

Bảng hiệu tối tăm

Ta cúi đầu bước thẳng đến

Những linh hồn trên đường

Tất cả đều có thể mua bán

Ngu xuẩn tưởng rằng

Điều gì là thứ mình yêu nhất

Những dục vọng kia ta im lặng chi phối

Hướng ma quỷ ăn xin chút hư vinh kiêu ngạo

Khế ước hắc ám

Như sóng ngầm dưới ánh trăng

Woh

Ta lạnh lùng ve vuốt nỗi bi ai của ngươi

Woh~

Chỉ là trao đổi không hề có tình yêu

Đêm đen ngoài song cửa mờ mịt sương mù

Hình bóng trên tường

Đã không còn đơn thuần

Biểu cảm trên gương mặt

Tàn khốc và tuyệt vọng

Cuồng phong lướt qua, ta và ngươi ai sẽ mục nát

Hướng ma quỷ ăn xin chút hư vinh kiêu ngạo

Khế ước hắc ám

Như sóng ngầm dưới ánh trăng

Woh~

Ta lạnh lùng ve vuốt nỗi bi ai của ngươi

Woh~

Chỉ là trao đổi không hề có tình yêu

Từ bỏ và tiếp tục

Đều chi phối người

Ai sẽ sung sướng ai sẽ tổn thương

Đem hết thảy chấm dứt tại nơi này

Súng ngắn tại tôn nghiêm chậm rãi lên đạn

Dáng vẻ cô tịch là ấn tượng cuối cùng trong ta

WOH~

Ta lạnh lùng ve vuốt nỗi bi ai của ngươi

WOH~NO NO

Chỉ là trao đổi không hề có tình yêu

WOH~

Ngươi lạnh lùng nhìn xoáy vào bi ai của ta

WOH~

Chỉ là trao đổi không hề có tình yêu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s