[Lyrics] Hương Soái Truyền Kỳ

1354694984-phim-7

Nhạc đầu phim “Sở Lưu Hương Tân Truyện” 2011 

Tên gốc: 香帅传奇

Lời: Bắc Hà Tam

Nhạc: Bắc Hà Tam

Biểu diễn: Trương Trí Nghiêu (Sở Lưu Hương) feat. Thôi Tử Cách

 Lời gốc: 

花香满人间
绝尘踏月风度翩翩
一眨眼只剩下一缕烟
留不住 来不及 思念
若问我 自由何价
天地大 四海我家
至情处 若为情义付出代价
原谅我也能扛下
无所谓天下无敌
神兵器铜墙铁壁也有空隙
把酒问月 还有谁能舍身取义
飞雁彩蝶为我双翼
看谁在心窍鬼迷
恋名利 并无耻颠覆了真理
行侠仗义 寻寻觅觅 揭露诡计
一生请为我留下 不朽传奇
无所谓天下无敌
神兵器铜墙铁壁也有空隙
把酒问月 还有谁能舍身取义
飞雁彩蝶为我双翼
看谁在心窍鬼迷
恋名利 并无耻颠覆了真理
行侠仗义 揭露所有诡计
一生请为我留下 不朽传奇

Hán Việt:

Hoa hương mãn nhân gian

Tuyệt trần đạp nguyệt phong độ phiên phiên

Nhất trát nhãn chích thặng hạ nhất lũ yên

Lưu bất trụ lai bất cập tư niệm

 

Nhược vấn ngã tự do hà giới

Thiên địa đại tứ hải ngã gia

Chí tình xử nhược vi tình nghĩa phó xuất đại giới

Nguyên lượng ngã dã năng giang hạ

Vô sở vị thiên hạ vô địch

Thần binh khí đồng tường thiết bích dã hữu không khích

Bả tửu vấn nguyệt hoàn hữu thùy năng xá thân thủ nghĩa

Phi nhạn thể điệp vi ngã song dực

Khán thùy tại tâm khiếu quỷ mê

Luyến danh lợi tịnh vô sỉ điên phúc liễu chân lý

Hành hiệp trượng nghĩa tầm tầm mịch mịch yết lộ quỷ kế

Nhất sinh thỉnh vi ngã lưu hạ bất hủ truyền kỳ

Vô sở vị thiên hạ vô địch

Thần binh khí đồng tường thiết bích dã hữu không khích

Bả tửu vấn nguyệt hoàn hữu thùy năng xá thân thủ nghĩa

Phi nhạn thể điệp vi ngã song dực

Khán thùy tại tâm khiếu quỷ mê

Luyến danh lợi tịnh vô sỉ điên phúc liễu chân lý

Hành hiệp trượng nghĩa yết lộ sở hữu quỷ kế

Nhất sinh thỉnh vi ngã lưu hạ bất hủ truyền kỳ

Lời dịch (by Quick Translation, editor: Joel 7th)

Hoa hương mãn nhân gian*

Tuyệt trần đạp nguyệt phong độ nhẹ nhàng

Trong nháy mắt chỉ còn sương khói

Không thể giữ lại cũng chẳng thể nhớ nhung

 

Nếu hỏi ta cái giá của tự do

Trời đất rộng lớn bốn biển là nhà

Thậm chí vì tình nghĩa trả giá thật nhiều

Thứ lỗi cho ta phải gánh vác

Vô địch thiên hạ có là gì

Thần binh lợi khí tường đồng vách sắt cũng còn khe hở

Nâng cốc hỏi trăng còn ai có thể xả thân vì nghĩa

Phi nhạn thể điệp thành hai cánh ta**

Xem ai trong lòng bị ma quỷ dẫn dắt

Vì danh vì lợi không ngại đạp lên chân lý

Hành hiệp trượng nghĩa vạch trần mưu gian quỷ kế

Cuộc đời vì ta mà lưu lại truyền kỳ bất hủ

Vô địch thiên hạ có là gì

Thần binh lợi khí tường đồng vách sắt cũng còn khe hở

Nâng cốc hỏi trăng còn ai có thể xả thân vì nghĩa

Phi nhạn thể điệp thành hai cánh ta

Xem ai trong lòng bị ma quỷ dẫn dắt

Vì danh vì lợi không ngại đạp lên chân lý

Hành hiệp trượng nghĩa vạch trần mưu gian quỷ kế

Cuộc đời vì ta mà lưu lại truyền kỳ bất hủ

——

Note:

* & **: Đây là hai câu lấy cảm hứng từ nguyên tác [Sở Lưu Hương Truyền Kỳ] của Cổ Long

Nhạn điệp vi song dực

Hoa hương mãn nhân gian

(Nhạn điệp thành hai cánh

hương hoa mãn nhân gian)

“Nhạn”: Cơ Băng Nhạn

“Điệp”: “Hoa Hồ Điệp” Hồ Thiết Hoa

Cơ Băng Nhạn và Hồ Thiết Hoa là hai người bạn chí thân của Sở Lưu Hương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s