[Translated] Sonnet CXVI

Title: Sonnet CXVI

William Shakespeare

Let me not to the marriage of true minds

Admit impediments. Love is not love

Which alters when it alteration finds,

Or bends with the remover to remove:

O, no! it is an ever-fixed mark,

That looks on tempests and is never shaken;

It is the star to every wandering bark,

Whose worth’s unknown, although his height be taken.

Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks

Within his bending sickle’s compass come;

Love alters not with his brief hours and weeks,

But bears it out even to the edge of doom.

      If this be error and upon me prov’d,
I never writ, nor no man ever lov’d.

——————0O0—————–

Translated: Bản Sonnet 116

Joel 7th

Yêu chân chính, một khi đã xác định

Có ngại gì những cách trở, gian nan

Tình kiên định giữa dòng đời bất định

Chẳng lung lay dẫu nhân tình bội phản.

Tình là hải đăng muôn đời bất biến

Bão tố phong ba chẳng chuyển chẳng dời

Như Bắc Đẩu soi đường thuyền lạc lối

Tâm cao vời thách thức cả thiên không.

Tình nào như phận má phấn hồng nhan

Sẽ héo tàn khi thời gian ập đến

Tình kể chi mỗi phút mỗi giờ

Mãi trường tồn cho đến bờ tận thế.

 —

     Rằng tôi sai nếu ai đó chứng minh
Xin thưa rằng chẳng ai biết mùi tình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s