[Translated] Gather ye rosebuds while ye may

Title: Gather ye rosebuds while ye may

Robert Herrick

Gather ye rosebuds while ye may,

Old Time is still a-flying:

And this same flower that smiles today

To-morrow will be dying.

The glorious lamp of Heaven, the sun,

The higher he’s a-getting,

The sooner will his race be run.

And nearer he’s to setting.

That age is best which is the first,

When youth and blood are warmer;

But being spent, the worse, and worst

Times still succeed the former.

Then be not coy, but use your time,

And while ye may, go marry:

For having lost but once your prime,

You may for ever tarry.

—————0O0—————

Translated: Hái hoa đi khi nàng còn khả dĩ

Joel 7th

Hái hoa đi khi nàng còn khả dĩ

Thời gian trôi chẳng đợi chờ một ai

Như nụ hồng hôm nay đương hàm tiếu

Sẽ úa tàn trong ánh sớm ban mai.

Ngọn đèn kia, rực rỡ chốn thiên đường

Là thái dương tỏa sáng khắp muôn phương

Lên cao mãi một ngày càng mau chóng

Hoàng hôn qua, lại nối tiếp hừng đông.

Đẹp biết bao nhiêu thưở ban đầu

Khi huyết mạch đương bừng bừng sức trẻ

Tàn nhẫn thời gian nào ai thấu

Lửa nhiệt tình rồi cũng đốt cạn đâu.

Tuổi xuân này, chớ ngại ngùng tận hưởng

Nàng không mau tìm lấy đấng phu quân

Vụt qua đi để lại trong tâm tưởng

Nỗi tiếc hoài trải mãi tới thiên thâu.

One thought on “[Translated] Gather ye rosebuds while ye may

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s