[Pics] Phản cp=))

Hôm nay ưu tiên post hình của các cặp phản cp aka crack couple=))
Phản couple tức là không những couple mà ta (và các fangirl khác) hay ship và coi là “chính quy” như Thích Cố, Lục Lệ, Lý Truy, Phó Diệp

Kiều Cố
Kiều Cố
Tiếp tục Kiều Cố
Tiếp tục Kiều Cố
Phó Cố
Phó Cố
af219e2dgw1dz922h6qy5j
Phó Cố của lòng ta :”>
Cố Truy
Cố Truy
Lệ Cố
Lệ Cố
Phản cp kiểu này hơi khó đỡ nha
Phản cp kiểu này hơi khó đỡ nha
Tường Diệp- ta phản đối!~~
Tường Diệp- ta phản đối!~~
Diệp Mạnh
Diệp Mạnh
Lục Thâu
Lục Thâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s